ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, ПРОФЕСОРА

Анатолія КОЛОДНОГО

(1957 – 1 кв. 2009 рр.)

1 9 5 7

1. Відповідь віруючому // Молодь України. – 1957. – 28 березня (в співавт.).

1 9 5 9

1. Хто такі баптисти? // Ленінський шлях. – 1959. – 24 грудня.

1 9 6 0

1. Використання народних традицій і звичаїв у творенні нової обрядовості. Брошура.– К., 1960. – 30 с.

2. Що таке Різдво? // Деснянська правда. – 1960. – 6 січня.

3. Дещо про пости // Радянська Буковина. – 1960. – 2 квітня.

4. Кабінет лектора // Вечірній Київ. – 1960. – 10 травня.

5. Сильна зброя // Прапор комунізму. – 1960. – 3 липня.

1 9 6 3

1. Пути и методы формирования научного мировоззрения // Вопросы методикипреподавания философии. Сборник трудов. – Одесса, 1963. – С. 66–91 (співавтор Батюк І.Г.).

2. Культ як засіб пропаганди релігійної ідеології // Чорноморська Комуна. – 1963. – 4 грудня.

1 9 6 4

1. Що таке піст? // Войовничий атеїст. – 1964.- №4. – 0,4 д.а.

2. Соціальна концепція єговізму // Радянська Буковина. – 1964. – 25 грудня.

1 9 6 5

1. Пристосовницькі тенденції сучасного православ’я у сфері релігійного культу // Питання атеїзму. – Вип. І. – К., 1965. – С.46-54.

2. Український Гольбах (Михайло Павлик) // Радянська Буковина. – 1965.- 20 вересня.

3. Побутові свята і обряди // Радянська Буковина. –1965.- 22 вересня.

4. Єговізм і наука // Радянська Буковина. – 1965. – 7 грудня.

5. Походження і сутність релігійної обрядовості. Брошура. – Чернівці, 1965. – 24 с.

6. Критика богословской теории соотношения искусства и религиозного культа// Тезисы докладов ХХІ научной сессии Черновицкого университета. Секция общественных наук.– Черновцы, 1965. – С. 142-146.

7. Проблемы теории и практики преодоления обрядово-бытовой религиозности // Там же. – С. 139-142.

1 9 6 6

1. Исторические корни религии // Тезисы докладов ХХІІ научной сессииЧерновицкого университета. Секция общественных наук. – Черновцы, 1966. – С.125-129.

2. Методика и некоторые предварительные результаты конкретно-социологического исследования обрядово-бытовой религиозности // Там же. – С.129-133.

3. Це дуже важливо // Книга – друг і порадник. Листівка.- Чернівці, 1966. – С.2.

4. Єговізм і мораль // Радянська Буковина. – 1966. – 2 лютого.

5. Функції нової побутової обрядовості // ІV наукова конференція аспірантівКиївського університету. Збірник текстів.– К., 1966. – С. 82-84.

6. Обрядово-бытовая религиозность современного верующего. Автореферат. – К., 1966. – 22 с.

1 9 6 7

1. Народному побуту – нові обряди // Трибуна лектора. – 1967. – №2.

2. Ілюзія чи реальність (наука і релігія про смерть і безсмертя) // Радянська Буковина. – 1967. – 26 квітня.

3. Свобода совісті // Радянська Буковина. – 1967. – 15 серпня.

1 9 6 8

1. Специфіка релігії як форми суспільної свідомості. Брошура. – Чернівці, 1968. – 34 с.

2. Соціологія релігійності // Радянська Буковина. – 1968. – 3 вересня.

1 9 6 9

1. Особливості пізнання суспільних явищ. Брошура. – Чернівці, 1969. – 42 с.

2. Обрядово-побутова релігійність сучасного віруючого // Питання атеїзму. – 1969. –Вип. ІV. – К., 1969. – C. 92-105 .

3. Збірник вправ з наукового атеїзму. – Чернівці, 1969.- 40 с.

4. Природа і суспільство // Актуальні питання історичного

матеріалізму.Навчальний посібник. – Чернівці, 1969. – С.15-26.

1 9 7 0

1. Историческая необходимость и сознательная деятельность людей. Брошюра.– Черновцы, 1970. – 36 с. (співавтор Свірський В.А.).

2. Особливості і шляхи подолання обрядово-побутової релігійності // Питання атеїзму. – Вип. V. – К., 1970. – С. 77 – 85.

3. В.І.Ленін і деякі питання подолання обрядово-побутової релігійності // Нові обряди та звичаї – в життя і побут трудящих. Збірник. – К., 1970. – С. 3-15.

4. Історичне і міфічне в постаті Ісуса Христа. Рукопис. – Чернівці, 1970.- 24 с.

1 9 7 1

1. Общественное бытие и общественное сознание. Брошюра. – Черновцы, 1971. – 71 с.

2. Прості норми моралі і релігія // Людина і світ . -1971. – № 3. – С.32-37. (співавтор Надольний І.Ф.).

3. Суспільна свідомість та її структура // Питання історичного матеріалізму. Навчальний посібник. – Чернівці, 1971. – С. 23-30.

4. Сутність релігійного сектантства і проблеми його класифікації // Ідеологія сучасного релігійного сектантства. Колективна монографія. – Львів, 1971. – С. 7- 26.

5. Суспільний прогрес і релігійне сектантство // Там само. – С. 26-46.

………………………………………………………………….

= Упорядкування і
наукове редагування колективної монографії „Ідеологія

сучасного релігійного сектантства”. – Львів, 1971. – 170 с.

1 9 7 2

1. Питання походження та генези релігійних вірувань у науковій спадщині О.О.Потебні // Питання атеїзму. – Вип VІІІ. – К., 1972. – С. 137-145 (співавтор Колодна А.І.).

2. Що таке релігійне сектантство // Радянська Буковина. – 1972. – 19 листопада.

3. Суспільний прогрес і релігійне сектантство // Молодий буковинець. – 1972. – 7 грудня.

4. Атеистическая убеждённость студента и пути её формирования // Роль преподавателя в коммунистическом воспитании студентов. Сборник статей. – Рига, 1972. – С. 27-31.

5. Виховання кадрів пропагандистів у вузі // Формування нової людини в умовах вузу. Науково-методичний збірник. – К., 1972. – С. 132-135 (спіавтор Степанюк Д.М.).

1 9 7 3

1- 8. Апологети (С.26-27 .); Апологетика (С.27.); Баптизм (С. 37-38.); Культ релігійний (С.248.); Провіденціалізм (С. 416.); Протестантизм (С. 427.); Сектантство релігійне (С. 464- 465.); Спіритизм ( С. 492.) – Статті-довідки
„Філософського словника” . – К., 1973.

9. Методичні вказівки з філософії для аспірантів. – Чернівці, 1973. – 64 с.

10. Виховуємо патріотів-інтернаціоналістів // Молодий буковинець. – 1973. – 2 листопада.

11. Висвітлення питань походження релігії в курсі наукового атеїзму // Формування наукового світогляду у студентської молоді. Збірник праць. – Чернівці, 1973. – С. 63-67.

12. Социологическая и историческая закономерность // Философия и гуманитарные науки. Научный сборник. –
Черновцы, 1973. – С. 8-14.

………………………………………………………………………………………

= Упорядкування і
наукова редакція збірника статей „Формування наукового світогляду у студентської молоді”. –Чернівці, 1973. – 216 с.

= Упорядкування і
наукове редагування наукового збірника „Философия и гуманитарные науки”. – Черновцы, 1973. – 36 с.

1 9 7 4

1. Гносеологічні і соціально-історичні корені історичного ідеалізму // Методичні вказівки з історичного матеріалізму. – Чернівці, 1974. – С. 13-14.

2. Діалектика суспільного буття і суспільної свідомості. // Там само. – С. 26-27.

3. Соціальна природа техніки // Там само. – С. 16-17.

4. Релігія як соціальне явище // Радянська Буковина. – 1974. – 26 жовтня.

5. Релігія – соціальний феномен // Зориле Буковиней. 1974. – 2 листопада.

………………………………………………………….

= Упорядкування і науково-методичне редагування „Методичних вказівок з історичного матеріалізму”. –Чернівці, 1974. – 34 с.

1 9 7 5

1. Творчі рубежі суспільствознавців // Чернівецький державний університет. Монографія.- Львів, 1975. – С.
108-122.

2. Основні етапи розвитку буржуазної соціологічної теорії // Критика сучасної буржуазної соціології. Навчальний посібник. – Чернівці, 1975. – 0,7 д.а.

3. Критика сучасної філософії історії // Там само. – 0,4 д.а. (співавтор Пірен М.І.).

4. Релігія – історично минущий феномен ? // Радянська Буковина. – 1975. – 2 лютого.

……………………………………………………………………..

= Упорядник і науковий редактор навчального посібника „Критика сучасної буржуазної соціології”. – Чернівці, 1975. – 5 д.а.

1 9 7 6

1. Релігія як соціально-історичний феномен // Філософська думка. – 1976. – №6. – 0,4 д.а.

2. Типологічний аналіз світоглядної зрілості студентів // Питання атеїзму. – Вип. ХІІ. – К., 1976. – С. 62-70.

3. Засіб ідейного гарту // Молодий буковинець. – 1976. – 15 січня.

4. В чому сутність баптизму // Радянська Буковина. – 1976. – 13 липня.

1 9 7 7

1. Сутність і
структура суспільної свідомості // Плани і методичні розробки занять з історичного матеріалізму. – Житомир, 1977. – С. 33-39.

2. Кризис религии и студенческая молодёжь // Формирование научного мировоззрения у студенческой молодёжи.
Сборник тезисов.– Ивано-Франковск, 1977. – С. 38-39.

1 9 7 8

1. Атеїзм як елемент духовної культури // Філософська думка. – 1978. – №3. – 0,4 д.а.

2. Развитие у студента интереса к изучению научного атеизма и готовности к атеистической деятельности // Вопросы
методики преподавания научного атеизма в высших учебных заведениях. Сборник статей. – Москва, 1978. – С.46-54.

3. Методичні поради до семінарських занять з історичного матеріалізму. – Житомир, 1978. – 76 стор. (співавтори –
С. Щерба, В.Щедрін та ін.).

1 9 7 9

1. Психолого-педагогические
основания подготовки студента к активной

воспитательной деятельности // Вопросы атеизма. – Вып. ХV. – К., 1979. –

С.39-47.

2. Закономірності
формування активної життєвої позиції у майбутнього

педагога // Формування життєвої позиції
педагога. Збірник статей.–

Житомир, 1979. – С.33-37.

3. Життєстверджуючий
характер атеїзму. Брошура.– К., 1979. – 48 с.

4. Обрядові форми
як елементи сільського побуту // Соціально-економічні

зміни
в соціалістичному селі. Науковий збірник. – Житомир, 1979. – С. 56-65.

5. Научно-атеистическое
воспитание личности как важное направление

формирования её коммунистического мировоззрения // Социалистический

образ жизни и проблемы воспитания личности.
Коллективная монография. –

К.,
1979. – С. 202- 220 .

6. Праця
В.І.Леніна „Матеріалізм і емпіріокритицизм”. Методична розробка. –

Житомир, 1979. – 36 с. (співавтор Колодна
А.І.).

7. Подготовка
студента к проведению внеклассной воспитательной работы //

Улучшение качества подготовки педагогических кадров
и повышения

уровня идейно-политического воспитания
студенческой молодёжи.

Сборник статей. – Харьков, 1979. – С.119-121.

8. Індивідуальна робота
з віруючими. Брошура.– Житомир, 1979. – 44 с.

9.
Психолого-педагогические основы подготовки студентов к атеистической

деятельности // Вопросы атеизма. – Вып. ХV. – К., 1979. – С.39-47.

1 9 8 0

1. Категория
естественного и её роль в утверждении научного мировоззрения //

Единство мировоззренческой и методологической
функций философии.

Сборник тезисов. – К., 1980. – С.4-7.

2. Учение
марксизма о государстве. Брошюра. – Житомир, 1980. – 48 с.

(співавтор Колодна А.І.).

3. Роль ідеї
природного в утвердженні науково-матеріалістичного світогляду. //

Комуністичне виховання молоді. Науково-методичний
збірник. – Житомир,

1980. – С.29-32.

4. Так ми
працюємо (про роботу факультету громадських професій) //

Соціалістична культура. – 1980.- №8.- С. 12.

5. Методологические
принципы оценки
творческого наследия прогрессивных

украинских мыслителей // Вопросы атеизма.
– Вып. ХVІ.- К., 1980. – С.50

– 58 (соавтор Колодная А.И.).

6. Методические советы к семинарским
занятиям по историческому

материализму. – Житомир, 1980. – 68 стор. (співавтори – І.Хобта, О.

Піціль).

1 9 8 1

1. Індивідуальна
робота з віруючими. Брошура. – К., 1981. – 46 с. (співавтор

Дулуман Є.К.).

1 9 8 2

1. Проблемное
обучение как эффективное средство формирования активной

жизненной позиции
личности // Воспитание активной
позиции в

студенческой молодёжи.Сборник статей. – К., 1982. – С.93-108.

2. Обрядность как
важнейший элемент сельского быта // Социальные проблемы

развития села.Сборник статей.- Мелеуз, 1982. – С.115-119 (соавтор

Дулуман Е.К.).

3. Пути и средства
формирования активной жизненной позиции личности // ІV

Уральские социологические чтения. –
Пермь, 1982. – С.10-12.

5. Атеизм как
выражение социального оптимизма личности // Вопросы

атеизма.- Вып. ХVІІІ. – К., 1983. – С. 22-29.

6. Атеїстична
література видавництв України. Огляд видань // Комуніст

України. – 1982. – №3. – 0, 8 д.а. (співавтор
Дулуман Є.К.).

7. Ефективність
функціонування виховної системи в школі // Радянська школа.


1982. – №9. – С.44-53. (співавтор Зоц В.П.).

8. Социально-психологические
проблемы формирования активной жизненной

позиции молодёжи
// ХХVІ съезд КПСС и актуальные проблемы

социальной политики партии. Научный
сборник. – Пермь, 1982. – С. 34 –

46.

9. Читачу, зверни
увагу // Радянська Україна. – 1982. – 25 липня.

1 9 8 3

1. Вопросы
преемственности в атеистическом воспитании школьников и

студентов. // Научный атеизм. Проблемы
формирования мировоззрения

учащейся молодёжи. Сборник статей. –
Пермь, 1983. – С.17-32.

2. Пути и формы
религиозного воздействия на студенческую молодёжь //

Вопросы атеизма. – Вып. ХІХ. – К., 1983. – С.55-63.

3. Атеистическая
убеждённость личности. Монография. – К., 1983. – 152 с.

……………………………………………………………………………………

*Реферативный
журнал «Общественные науки в СССР. Серия 3: Философские

науки. Аннотация :А.Н.Колодный. Атеистическая
убеждённость

личности». – М., 1984. – С.108-113.

1 9 8 4

1. Атеїзм як
форма світоглядного знання і самосвідомості особи. Монографія. –

К., 1984. –156 с.

2. Ленінська
атеїстична спадщина і сучасність //Людина і світ. – 1984. – №1. –

0,3 д.а.

3. Атеїстична
зрілість та її рівні. Брошура. – К., 1984. – 48 с.

1 9 8 5

1. Истина,
обвинённая в ереси (Дж. Бруно) // Правда Украины. – 1985. –

7 апреля (соавтор Колодная А.И.).

2. Атеїстичні погляди
О.О.Потебні // Філософська думка. – 1985. – № 6. – С. 89

– 100 (співавтор Колодна А.І.).

3. Социалистическая
обрядность // Правда Украины.
– 1985. – 7 июня.

4. Теологическая
интерпретация философии как форма апологии религии //

Критика философской
апологии религии. Коллективная
монография. – К.,

1985. – С.230-271.

5. Атеистическое
воспитание студентов. Брошюра. – К., 1985. – 52 с. (соавтор

Лобовик Б.А.).

1 9 8 6

1. Культова містика
сучасного православ’я // Людина і світ. – 1986. – №8. –

0,5 д.а.

2. Методика
пропаганды позитивного содержания атеизма. Брошюра. – К.,

1986. – 33 с.

3. Альянс
уніатства і націоналізму. Рецензія на книгу І.Миговича. // Радуга. –

1886. – №8. – С.123- 129.

4. Містицизм
культової практики // Ідеологія руського православ’я. Колективна

монографія. – К., 1986. – С. 141-162.

5. Оптимізм
людини. Брошура. – К.,1986. – 86 с.

6. Актуализация
атеистического контекста нравственного воспитания

студентов // Нравственные и
эстетические проблемы воспитания студентов

и школьной молодёжи. Сборник статей. – Полтава, 1986.- С.71-73 (соавтор

Колодная А.И.).

7 – 39. Антиклерикалізм
(С.25); Апологети (С.31); Апологетика (С.31-32);

Атеїзм (С.38-39); Атеїстична переконаність
(С.39); Атеїстична свідомість

(С.39); Атеїстичність (С.39-40); Баптизм
(С.44); Богошукання (С.53);

Богобудівництво (С. 53); Вільнодумство (С.
81); Громадська думка

атеїстична (С. 109); Деїзм (С.122);
Євангельські християни-баптисти

( С.187); Культ релігійний (С. 320);
Масонство (С.353); Містицизм (С.387

-388); Нігілізм (С.445-446); Новий
Завіт (С. 444-450); Пантеїзм (С.474);

Природничо-науковий атеїзм (С.529);
Провіденціалізм (С.536- 537);

Протестантизм (С.547-548); Релігійність
(С.574); Сакралізація (С.595

-596); Сектантство релігійне
(С.613); Секуляризація (С.613); Скептицизм

антирелігійний (С.631);Спіритизм (С.656-657); Стихійний
атеїзм (С.665);

Теїзм (С.685); Теологія (С.688);
Християнство (С.751-752) – Статті


-довідки в „Філософському словнику” (2-ге видання). – К., 1986
.

1 9 8 7

1. Социально-экономические
условия массового атеизма // Вопросы атеизма. –

Вып.ХХШ. –
К., 1987. – С. 8-15. (соавтор Кондратик Л.И.).

2. Атеизм
как форма мировоззренческого знания и самосознания личности.

Автореферат. – К., 1987. – 32 с.

3. Ateistika vychova studujйcej mladeze. – Bratislava, 1987. – 182
с. (соавтор

коллективной монографии).

4. Атеїзм –
пізнана істина. Брошура. – К., 1987. – 48 с. (співавтор Кондратик

Л.Й.).

1 9 8 8

1. Глобалистика
как слагаемая православного богословия // Православие и

современность. Коллективная монография. – К.1988. – С. 266-311.

2. Органическое
единство образования и воспитания // Вопросы атеизма.- Вып

. ХХІV. – К., 1988.- С. 60-68 (соавтор Колодная А.И.).

……………………………………………………………………………..

* Відомий вчений
– випускник Дубіївської школи (стаття А.Д.Улітова) //Серп і

молот. – 1988. – 7 травня.

1 9 8 9

1. Сучасна
релігійна громада // Людина і світ. – 1989. – №5. – 0,2 д.а.

2. Методологическая
несостоятельность попыток адаптирования атеизма в

рамках теологии // Вопросы атеизма. – Вып.ХХV. – К.,1989. – С. 58-65

(соавтор Колодная А.И.).

3. Атеизм
– черта материалистического мировоззрения и отрасль знания //

Атеистическое воспитание: содержание, формы и методы. Коллективная

монография – К., 1989. – С. 7-63 (соавторы Б.Лобовик, Л.Митрохин,

В.Гараджа).

4. Проблемний
огляд журналу „Православний вісник”. Брошура. – К., 1989. – 32

с. (співавтор
Филипович Л.О.).

1 9 9 0

1. Православні
монастирі на Україні. Брошура. –К., 1990. – 68 с. (співавтор

Филипович Л.О.).

2. Атеистическая
культура студента //Проблемы становления

мировоззренческой культуры студентов. Научно-методический сборник.

-Черновцы,1990. – С. 3-5

3. Мировоззренческая
и гуманистическая природа атеизма //Человек и

духовные ценности. Сборник статей.– Кишинёв, 1990.- С. 170-173 (соавтор

Филипович Л.А.).

4. Атеистическая
культура личности: сущность и структура // Ленинское

теоретическое наследие и культурный прогресс. Сборник.
– Ровно, 1990. –

С. 60-62.

5. Религия и атеизм
– слагаемые культуры // Перестройка и проблемы эволюции

человека. Научный
сборник. – Севастополь, 1990. – С. 69-70. (соавторы

Глушак А.С. и Филипович Л.А.).

6. Науковий
атеїзм – ”прямий і неминучий висновок з діалектичного

матеріалізму” // Ленінська атїстична
спадщина і сучасність. Колективна

монографія. – К., 1990. – С. 52-77.

7. Обрядотворчість
і проблеми виховання // Там само. – С. 179-197.

8. Підійти до
віруючого „і так і сяк” // Там само. – С. 197–220 .

9. Мировоззренческая
и гуманистическая ценность атеизма // Человек и

духовные ценности. Сборник статей. – Кишинёв, 1990.- С. 170-172.
(соавтор

Филипович Л.А.).

1 9 9 1

1. Религия и
национальное самосознание украинцев // Человек, бытие,

культура. Сборник статей.– К.- Переяслав-Хмельницкий, 1991. – С. 9-11.

2. Функции
атеизма как явления культуры // Культура. Религия. Атеизм.

Коллективная монография. – К.,
1991. – С. 36-67.

3. Атеистическая
культура личности // Там же. – С. 236-260.

4. Культура
атеистического воспитания личности //
Там же. – С. 261-287

(соавтор
Кондратик Л.И.).

5. Путями поиска
истины // Религии Крыма.- Симферополь, 1991. – С. 3-5.

1 9 9 2

1. Українська
духовність в її релігійних виявах // Релігійні традиції в духовному

відродження України. Збірник статей. –
Полтава, 1992. – С.10-12.

2. Релігія у
світобаченні Тараса Шевченка // Творчість Т.Г. Шевченка у

філософській культурі України. Науковий
збірник. – К.,1992. – С. 37-47.

3. Релігія в
контексті історії і культури українського народу // Релігія в України:

дослідження, матеріали.–Львів, 1992. –
С.9-16.

4. О.О.Потебня і Г.С.Сковорода//
Сковорода Григорій: дослідження,

розвідки,матеріали. – К., 1992. – С. 215-222
(співавтор Колодна А.І.).

5. Методологічні
засади наукового відтворення історії релігії в Україні // Релігія

в Україні.
Науковий збірник. – К.-Львів, 1992. – С. 30-32.

6. Формування і
особливості Українського Православ’я // Актуальні проблеми

дослідження філософської культури Східних
слов’ян ХІ-ХVІІІ століть.

Науковий збірник. – Полтава, 1992. – С. 77-82.
(співавтор Филипович Л.О.).

7. Іван Огієнко –
ідеолог Українського Православ’я // Духовна і науково

-педагогічна діяльність Івана Огієнка в
контексті українського

національного відродження. Збірник тез. –
Кам’янець-Подільський, 1992. –

С.
20-21.

8. Сковорода як
релігієтворець // Григорій Сковорода – український мислитель.

Збірник статей. – Львів, 1992. – 0,3 д.а.

9. Філософ з
українською душею // Філософська думка. – 1992. – №10. – 0,5 д.а.

10. Чутки про
кінець світу // Демократична Україна. -1992. – 27 жовтня.

11. Релігія і
Україна (українські мислителі доби національної неволі про

етнотворчу і етноінтегративну функцію релігії)
// Деп. УкрІНТЕІ

07.07.1992р. за №1024-Ук 92 (співавтор
Филипович Л.О.).

12. Що таке
релігія // Людина і світ. – 1992. – №9-10.
– С.17-20 (співавтор

Филипович Л.О.).

1 9 9 3

1. Релігієзнавство
як навчальна дисципліна // Календар-довідник студента

Києво-Могилянської Академії. – К., 1993. – С.
89-90.

2. Православ’я
України сьогодні//Дунайські хвилі (Австрія).–1993- №8.– 0,4 д.а.

3. Релігія і
національна самосвідомість українців // Релігія і Церква в

національному відродженні
України.–Тернопіль, 1993.– С. 30-37.

4. Українська
духовність в її релігійних виявах // Церква і національне

відродження. – К., 1993. – С. 288-297.

5. Релігійні
вияви національного буття українців // Церква і соціальні проблеми

життя. Енциклика папи Івана Павла ІІ „Сотий
рік”. Збірник статей. -Львів,

1993. – С. 99-109.

6. Religions and Communities – Institutionalisation and Communities? Abstrakty. //

Religion seen from the Perspektive оf 21 st.
Century. – Krakow, 1993. – С.16.

7. Українське
Православ’я; особливості і нинішній стан // Релігія в Україні.

Збірник статей. – Львів, 1993. – С.60-62.

8. А питання
залишилося (роздуми про суд над білобратчиками) // Вечірній

Київ. – 1993. – 24 грудня.

9. Іван Огієнко і
Українське Православ’я // Огієнківські читання. – К.,1993. –

С. 4-19 (співавтор Филипович Л.О.).

10. Формування і
особливості українського Православ’я //Актуальні проблеми

дослідження культури Східних слов’ян. –
Полтава, 1993. – С. 24-28.

…………………………………………………………..

=Наукове
редагування збірника „Огієнківські читання”. – К., 1993. – 200 с.

1 9 9 4

1. Релігієзнавство
України як складова українознавства // Другий Міжнародний

конгрес українознавців. Збірник праць. –
Львів, 1994.- С.131-135.

2. Национальная
ориентированность религиозности личности // Человек и

этнос: нация и современность.Сборник работ.
– К.-Севастополь, 1994.-

С.74-76.

3. Основні риси
релігійної духовності українця // Сучасна релігійна ситуація в

Україні: стан, тенденції, прогнози. Колективна
моноографія. – К., 1994. –

С.44-53 .

4. Молодь і
молодість церковно-релігійного життя // Молодь і проблеми

конфлікту в період переходу до демократичного
суспільства.Збірник тез.


Чернівці, 1994. – С.85-87.

5. Іван Франко
про сутність і функціональність релігії // Історія релігії в

Україні. Збірник тез. – К.-Львів, 1994. – С.95-97.

6. Методологічні
пошуки українських релігієзнавців // Релігія в Україні:

дослідження і матеріали. – Львів, 1994. – С.66-75.

7. Объект и
предмет религиеведения // Философия. Религия. Культура.Сборник

работ. – К.-Севастополь, 1994. – С.94-95.

8. Василь
Липківський і відродження традицій Українського Православ’я //

Православ’я і культура: історія і сучасність.
Збірник тез. – Полтава, 1994. –

С.121-123 (співавтор Саган О.Н.).

9. Нетлінна „віра
батьків”// Віче. – 1994.- №8. – С. 129-138 (співавтор

Филипович Л.О.).

10. Вступ //
Релігія в духовному житті українського народу. Колективна

монографія.- К., 1994. – С.3-5.

11. Християнство
в контексті історії українства // Там само. – С.31-49.

12. Українська
духовність у її релігійних виявах //Там само.- С.49-61.

13. Життя як
філософська релігійність (Г.С.Сковорода) // Там само. –С.62-67.

14. Бог як дух
Правди (Т.Г.Шевченко) // Там само.- С.78-89.

15. Питання релігії
– справа сумління (М.Драгоманов) // Там само. – С.98-104.

16. Мова як
елемент національного церковно-релігійного життя // Там само. –

С.154-165 (співавтор Біленко Т.І.).

17. Українська
релігієзнавча думка: стан і перспективи // Там само.- С.193-196.

………………………………………………………..

= Наукове
редагування колективної монографії „Релігія в духовному житті

українського народу”. – К., 1994. – 204 с.

.

1 9 9 5

1. Determinants of the Nontraditional Religiosity // New Religious Phenomena in

Central and Eastern Europe. – Krakow, 1995. – С. 10.

2. Олександр
Потебня як релігієзнавець// Історія релігії в Україні. Збірник тез. –

К.-Львів, 1995. – С. 219-221.

3. Czynnik religiyny w odrodzeniu narodowym Ukrainy // Nomos. Kwartalnik

Religioznawczy.- № 9: Religia w perspektiwie XXI wieku. – Krakow, 1995. –

С. 100-104.

4. Степан Ярмусь
як релігієзнавець // Український голос (Канада).- 1995. –

Травень. – С. 2.

5. Основні
закономірності релігійного процесу в Україні // Почаївський

монастир
в контексті історії та духовності українського народу. Збірник

праць.– Тернопіль, 1995. – С. 30-35.

6. Проблема
співвідношення національного і релігійного в науковій спадщині

М.Драгоманова // Соціально-філософські
ідеї Михайла Драгоманова.

Збірник праць. – К., 1995. – С. 88-94
(співавтор Филипович Л.О.).

7. Релігія і
Церква в Україні // Відомості УАПЦ (Англія). – 1995. – №4. –

С. 31-33.

8. Релігійні
процеси в Україні: реалії сьогодення // Релігія і Церква в контексті

реалій сьогодення. Науковий збірник. – К.,
1995. – С. 32-34.

9. Религиозная духовность:
сущность и формы // Межкультурные

коммуникации и проблема духовности в конце ХХ века. Сборник работ. –

К.-Севастополь, 1995. – С. 13 16 (соавтор
Филипович Л.О.).

10. Драгоманівське
бачення проблеми національної релігії //Суспільно

-історична спадщина Михайла Драгоманова і
сучасність.Збірник праць.-

К.,1995. – С. 16-19.

11. Релігія і
Держава в Україні: контекст взаємозв’язку // Україна: людина,

суспільство,
природа. Науковий збірник.– К., 1995. – С. 26-27.

………………………………………………………………..

= Упорядкування і
наукове редагування наукового збірника „Релігія і Церква в

контексті реалій сьогодення”. – К., 1995. – 96
с.

1 9 9 6

1. Філософ з
українською душею. Стаття-передмова //Олексюк В. Християнські

основи української філософії. Вибрані твори.
–К., 1996. – С. 9-18.

2. Примітки.
Іменний покажчик. // Там само. – С. 220-234.

3. Релігієзнавство
як наука // Релігієзнавство: предмет, структура, методологія.


К., 1996. – С. 7-37.

4. Принципи
релігієзнавчих досліджень // Там само. – С. 37-63.

5. Методологічні
проблеми українського релігієзнавства // Там само. –

С. 222 – 228.

6. Митрополит
Іларіон (Огієнко). Брошура. – Львів, 1996. – 78 с. (співавтори

Филипович Л.О., Кирюшко М.І.).

7. Християнство,
духовність, феномен слова в культурі Київської Русі //

Гуманізм і духовність в контенксті культури.
Збірник матеріалів

конференції. – Дрогобич, 1996. – С. 32-42.
(співавтор Біленко Т.І.).

8. Українське
релігієзнавство: стан і перспективи // Українське релігієзнавство.-

К., 1996. – №1. – С. 1-8.

9. Нові релігійні
течії і культи в сучасній Україні // Там само. – С. 17-24.

(співавтори Бабій М.Ю., Филипович Л.О. та
ін.).

10. Рідновірство:
витоки, течії, тенденції // Там само. – С. 17-24.

12. Іван Франко:
“Розум і просвіта не суперечні релігії” // Людина і світ. – 1996.


N 8. – C. 31 – 34 (співавтор
Филипович Л.О.).

13. Відродження
чи стан кризи? // Історія релігії в Україні. Збірник праць.

–Львів, 1996. – С. 112-115.

14. Велич і уроки
Петра Могили // Петро Могила і сучасність. Збірник праць. –

К., 1996. – С. 3-4.

15. Петро Могила
і сучасні релігійні процеси в Україні // Феномен Петра

Могили: біографія, діяльність,позиція.
Колективна монографія. – К., 1996.

– С. 212-240.

16. Релігійна
духовність українця: вияви, постаті, стан. Монографія. – Львів,

1996. – 184 с. (співавтор Филипович Л.О.).

17. Почесні
наукові співробітники Відділення релігієзнавства // Віра й

культура. – 1996. – Часопис 10. – С. 123-124.

18. Нові
релігійні течії і культи в сучасній Україні // Там само. – С. 83-92

(співавтори Бабій М.Ю., Косуха П.І., Филипович
Л.О.).

19. Українське
Православ’я як культурно-історичний феномен // Християнство і

культура. Науковий збірник.–
К.-Тернопіль, 1996. – С. 87-93.

20. Релігійні
вияви національного буття українців // Феномен української

культури: методологічні засади осмислення.
Колективна монографія. –

К., 1996. – С. 273-285.

21. Києво-Могилянська
Академія – колиска української богословської думки //

Відомості УАПЦ (Англія). – 1996. – №1 –
С. 14-18; №2 – С.34-38.

22. Релігієзнавча
освіта. // Хрещата долина. – 1996. – 1 травня.

23. Релігія і
держава в Україні: історичний контекст взаємозв’язку //Відомості

УАПЦ (Англія). – 1996. – № 3. – С. 16-22.

24. Релігієзнавче
осмислення феномену релігії // Феномен релігії. Збірник тез. –

К.,1996. – С. 3-4.

25. Релігієзнавство:
предмет, структура і риси // Наукові записки Києво

-Могилянської Академії.- Том І:
Філософія та релігієзнавство. – К., 1996. –

С. 108-116.

26. Релігія і
Церква в контексті історії України // Історія релігії в Україні.- Том

І: Дохристиянські вірування. Прийняття
християнства. – К., 1996. – С. 5-36.

27. Релігія в
контексті духовного відродження України // Українське

релігієзнавство. – 1996. – №2.
– С. 12- 18.

28 – 256. Апологети (С.20); Апологетика богословська (С.20-21); Армія

спасіння (С. 23); Астральні культи (С. 25);
Атеїзм (С. 25-26); Атеїзм

марксистський (С.26);
Баптизм (С.28-29); Бенедектинці ( С.32);

Бернардинці (С.33);
Бетвіктонізм (С.33-34); Білоруська Православна

Церква (С.36); Бог (С.38.); Богоборство
(С.38); Богословська думка

Києво -Могилянської
Академії (С.41-42); Богослов’я миру, мирологія

(С.42-43); Богохульство
(С.43); Богошукання (С.43-44); Братства

церковні (С.45-46);
Бухманізм (С.50); Вавилонське

стовпотворіння(С.51.);
Варвари культ (С.51-52.); Великдень

Рахманський (С.55.);
Великий Вогонь (С.55-56.); Відділення

релігієзнавства ІФ НАНУ
(С.58.); Війни релігійні (С.61.);

Вільнодумство (С. 62.);
Вільнодумство народне (С.62.); Віра релігійна

(С.62.); Віфанія
(С.64.); Володимир (Романюк), Патріарх (С.66.);

Всеукраїнська Рада
Церков (С.71.); Гандизм (С.73-74.); Гедеон (С.75.);

Географія релігій
(С.75.); Глобалістика християнська (С.77.);

Гностицизм (С.77-78.);
Гоголь Микола (С.78.); Грушевський (С.96-97.);

Докети (С.97.); Домініканці
(С.97.); Дуалізм релігійний (С.99.);

Духовне Управління
мусульман Криму (С.100.); Духовне Управління

мусульман України
(С.100-101.); Духовний регламент (С.101.);

Екологія і релігія (С.107.);
Енциклопедисти (С.109.); Етнос і релігія

(С.111.); Ечміадзін (С.111.); Єва (С.111.);
Євангелізація (С.111-112.);

Євангелісти (С.112.);
Євангелічні церкви (С.112.); Євангелія (С.112-

113.); Євангельські
християни-баптисти (С.113.); Євреї за Ісуса (С.113

-114.); Жертва спокутна (С.116.);
Жидовілі (С.117.); Закон України

про свободу совісті
та релігійні організації (С.118-119.); Зооморфізм

(С.123.); Ікона
(С.126.); Індивідуалізм релігійний (С.129.);

Інокентіївці (С.131.); Інститут історії
Церкви (С.132.); Історична

школа (С.136-137.);
Історія атеїзму (С.137.); Історія релігієзнавства

(С.137-138.) Історія
релігієзнавства в Україні (С.138-139.); Ісус Навін

(С.140.); Ісус Христос (С.140.); Капуцини
(С.147-148.); Караїми

(С.148.); Карта
Вселенського Православ’я (С.149.); Карта релігійна

Білорусі
(С.149-150.); Карта релігійна Російської Федерації (С.150.);

Карта релігійна України (С.150-151.);
Картезіанці (С.151.); Катари

(С.152.); Квієтизм (С.156.);
Кініки (С.159.); Конклав (С.164.);

Конкордат (С.164.);
„Константинів дарунок” (С.165.);

Константинопольська
Православна Церква (С.165.); Контрреформація

(С.166.); Конформізм
релігійний (С.167.); Корені атеїзму (С.169.);

Крехівська Палея
(С.171.); Критика релігії (С.171-172.); Культовими

спорудами забезпеченість
(С.173.); Кумраніти (С.174.); Кумранські

рукописи (С.174.);
Ладан (С.175-176.); Ладанка (С.176.); Лавдовірство

(С.176.); Леонтіївці
(С.177.); Літургіка (С.179.); Логії (С.179-180.);

Лурд (С.181.);
Любачівський Мирослав (С.181.); „Людина і світ”

(С.182.); Львівська
богословська академія (С.183.); Маздеїзм (С.184.);

Марксистська
концепція релігії (С.186-187.); Марновірство (С.187.);

Масниця
(С.187-188.); Масонство, франкмасонство (С.188-189.);

Межигірський
Преображенський монастир (С.190-191.); Миро

(С.193.);
Мироносиці (С.193.); Міжнародна Академія свободи релігії

і віровизнань
(С.194.); Мітра (С.197.); Мітраїзм (С.197.); Мова

церковно-релігійного
життя (С.199.); Мойсей (С.200.); Мокоша

(С.200.);
Молокани (С.201.); Мулик-Луцик Юрій (С.204-205С.);

Мурашківці
(С.205.); М’ясопуст (С.207.); М’ясниці (С.207.); Нація

ісламу
(С.210.); Незалежне Духовне Управління мусульман

України
(С.210-211.); Нігілізм релігійний (С. 215.); Новий Завіт (

С.216-217.); Об’єднана
методистська церква США (С.218-219.);

Обскурантизм
(С.220.); Огієнко Іван (митрополит Іларіон) (С.220-

221.);
Одкровення Іоанна Богослова (С.221-222.); Олексюк

Володимир (С.
222.); Опус деі (С.223.); Орден братів

християнських
шкіл (С.224-225.); Павліканство (С.229.); Падіння

людини
(С.229-230.); Папська Академія соціальних наук (С. 232.);

Пасха
(С.234-235.); Пасхалії (С.235.); Пацифізм релігійний

(С.237.);
Першопоштовх (С.239.); Першипричина (С.239-240.);

Петра і Павла
день (С.240.); Петрівка (С.240.); Петро ( С.240.);

Писанки
(С.240-241,); Потебня О.О. (С.247-248.); Потойбічність

(С.248.);
Походження атеїзму ( С. 249.); Правові принципи

свободи
конфесійного вибору (С.252.); Примас (С.258.);

Принципи релігієзнавчого
пізнання (С.258.); Природне (С. 259.);

Провидіння,
промисел Божий (С.261.); „Проект на зніщенє Русі”

(С.261.);
Пророки біблійні (С.262.); Пророків книги (С.262-263.);

Пророцтва
релігійні (С.263.); Просвітництво (С.263.);

Просвіщення
(С.263-264.); Псалми (С.266.); Псаломщик (С. 266.);

Псалтир
(С.266.); Пуритани (С.267-268.); Ревівалізм (С.270-271.);

Релігієзнавство
(С.271-272.); Релігієзнавство і теологія (С.272.);

Релігієзнавство
порівняльне (компоративне) (С.272.);

Релігієзнавча
освіта (С.273.); Релігієзнавче виховання (С.273.);

Релігійна духовність
українця (С.274.); Релігійна меншина

(С.275);
Релігійна освіта (С.275.); Релігійне виховання (С.276.);

Релігійне
мистецтво (С.276.); Релігія (С.279.); Релігія

громадянська (С.279-280);
Ритуальні процеси (С.282.);

Розенкрейцери
(С.284-285.); Самарський Миколаївський монастир

( С.290.);
Сведенборг Емануель (С.291.); Свобода конфесійної

належності
(С.295.); Святий переказ, традиція (С.297-298.); Секта

релігійна
(С.300-301.); Силенко Лев (С.303.); Символіка релігійна

(С.304.); Синоптичні
Євангелія (С.306.); Скептицизм

антирелігійний
(С.307.); Сковорода Григорій (С.308.); Соборний

храм РУНВіри
(С.311-312.); Собор Рідної Віри (С.312.); Солярний

культ
(С.313.); „Старий Ізраїль” (С.319.); Страсний тиждень

(С.322.); Структура
релігійності ( С.323.); Суспенда (С.325.);

„Сучасний
атеїзм” (С.325-326.); Схоластика (С.326-327.); Табу

(С.327.);Талмудизм
(С.328-329.); Тамплієри, храмовники (С.329.);

Татра-Санга (С.329-330.);
Танцюючі брати,попфери (С.330.);

Творіння
(С.320.); Тевтонський орден (С.331.); Теорії походження

релігії
(С.335.); Терапевти (С.336.); Тринітарії (С.342.); Трисуття

(С.342.);
Українська духовна республіка (С.345-346.); Українська

Православна
Церква (С.346-347.); Українська Православна

Церква Київського
Патріархату ( С.347-348.); Українське

рідновірство (С.349.);
Український Східний обряд (С.349-350.);

Філарет
(Денисенко), патріарх (С.355-356.); Франко Іван (С.358.);

Хабаші течія
(С.362); Хресне знамення (С.366.); Хрестоносці

(С.366.); Християнство (С.367-368.);
Цвінгліанство (С.370-371.);

Центр релігійної
інформації і свободи (С.371-372.); Церква Божої

Матері
Перетворюваної (С.372.); Церква Останнього Завіту (

С.374-375.); Чижевський Дмитро
(С.377-378.); Чин святого

Іларіона
(С.378.); Шаманство (С.380.); Шевченко Тарас (С.380-

(С.381.); Шиїзм
(С.383.); Янус (С.388.); Яхве, Ягве (С.389.) –

Статті-довідки
в „Релігієзнавчому словнику”
.- К., 1996.

………………………………………………………

= Упорядкування і
наукове редагування квартальника „Українське

релігієзнавство” за 1996 рік : №1. – 64 с.;
№2 – 76 с.; №3 – 72 с.; №4 – 92 с.

= Упорядкування і
наукове редагування вибраних творів Володимира Олексюка

„Християнські основи української
філософії.Вибрані твори”.-К.,1996.– 236 с.

= Наукове
редагування колективної монографії „Релігієзнавство: предмет,

структура, методологія”. –К., 1996. – 240
с. (співредактор Лобовик Б.О.).

= Наукове
редагування наукового збірника „Християнство і культура”. –К.-

Тернопіль, 1996. – 228 с. (співредактор
Гудима А.М.).

= Наукове
редагування збірника документів „Свобода совести,

вероисповеданий и религиозных организаций”.
– К., 1996. – 90 с. (соредактор

Бабий М.Е.).

= Наукове
редагування колективної монографії „Українська Церква між

Сходом і Заходом”. – К., 1996. – 225 с.
(співредактор Яроцький П.Л.).

= Наукове
редагування першого числа щорічника „Релігійна свобода: моделі

державно- церковних відносин країн Західної
Європи і США”.- К., 1996. – 151

с. (співредактор Єленський В.Є.).

= Упорядкування і
наукове редагування „Релігієзнавчого словника”. – К., 1996.

– 390 с. (співредактор Лобовик Б.О.).

1 9 9 7

1. Дорогами
поиска истины // Боги Тавриды. Сборник. – Севастополь, 1997. –

С. 242-243.

2. Український християнський
обряд. Брошура. –К., 1997. –
64 с. (співавтор

Бодак В.А.).

3. Огієнківські
уроки з відродження Українського Православ’я // Історія релігії

в Україні. Науковий збірник. – Львів,
1997.- 0,4 д.а.

4. Современная
теология: состояние и тенденции изменений // Пути

самопознания человека. Сборник статей. –
К.-Севастополь, 1997. – С. 62-64.

5. Християнська
культура українців // Відомості УАПЦ (Англія). – 1997.- №2.-

С.17-20; №3. – С.11-15; №4. – С. 12-15.

6. Мова як
елемент національного релігійно-церковного життя (у світлі візії

І.Огієнка) // Духовна і
науково-педагогічна дільність І.І.Огієнка в контексті

українського національного відродження.
Збірник статей. – К.-Кам’янець-

Подільський, 1997. – С. 55-67. (співавтор Біленко Т.І.).

7. The Non-traditional Religiosity in the Context of the spiritual Revival of Ukraine //

New Religions Phenomena in Ctntral and Eastern Europe. –
Krakow, 1997. – С.

301-315 (співавтор Филипович Л.О.).

8. Релігія і
Держава: історичний контекст взаємозв’язку // Відомості УАПЦ

(Англія). – 1997. – №1. – С. 17-20.

9. Україна
вшановує митрополита Петра Могилу //Петро Могила: богослов,

церковний і культурний діяч. Науковий
збірник. – К., 1997. – С. 5-11.

(співавтор Климов В.В.).

10. Петро Могила
– фундатор української богословської думки // Там само. – С.

47-61 (співавтор Филипович Л.О.).

11. Причини і
умови поширення нетрадиційної релігійності // Україна: людина,

суспільство, природа. Науковий збірник. –
К., 1997. – С.64-66 (співавтор

Филипович Л.О.).

12. Петро Могила:
богослов, церковний і культурний діяч // Віра й культура. –

1997.
– 1998. – Часопис ХІ. – С. 193-196 (співавтор Климов В.В.).

13. Огієнківські читання
в Україні. // Там само. – С. 201-202 (співавтори

Филипович Л.О., Марушкевич А.).

14. Ідея
національної Церкви і національної релігії// Ідея національної Церкви в

Україні. Науковий збірник. – К.-Тернопіль,
1997. – С. 39-49 (співавтор

Здіорук С.І.).

15. Паспорт
релігієзнавчої спеціалізації // Українське релігієзнавство. – 1997. –

№6. – С. 72-74.

16. Закономірності
релігійного процесу в Україні // Християнство в контексті

історії та культури України. Науковий
збірник. – К., 1997. – С. 4-6 .

17. Християнство
в контексті історії і культури України. Підсумковий документ

конференції.// Там само. – С. 94-95 (в
співавторстві).

18. Місіонерство
в контексті релігійних реалій України // Українське

релігієзнавство. – Вип.5.- К., 1997. – С.
57-58.

19. Україна
відзначає 2000-річчя Різдва Христового // Там само. – С. 61-63.

20. Історія
релігії в Україні: дослідження, проблеми // Там само.- С. 59-60.

21. Іван Огієнко
і Українське Правоcлав’я // Огієнківські читання. – Вип.1. –
К.,

1997. – С. 4-18 (співавтор Филипович
Л.О.).

22. Огієнківські
уроки з відродження Українського Православ’я // Релігія в

Україні. Науковий збірник. –Львів, 1997.-
С. 96-97.(співавтор Филипович

Л.О.).

23. Релігієзнавство.
Програма курсу. – К., 1997. – 14 с.

24- 35. Алфавіт
або буквар світу Гр.Сковороди (С.21-22 .); Антиклерикалізм

(С.27-28.); Богошукання (С.56-57.);
Драгоманов М.П. (С.137-138);

Екуменізм (С.146-147.); Кирило-Мефодіївське
Товариство (С.189-190.);

Масонство (С.230); Містицизм (С.214 .);
Православ’я (С.286-288 .); Унія

(С.363-364 .); Філософія релігії (С. 371
.); Християнство (С. 381-383.) –

Статті-довідки
в книзі „Соціальна філософія. Короткий енциклопедичний

словник”.
– К.-Харків, 1997.

36-38. Баптизм
(С.31-32); Братства церковні(С.41); Закон про свободу совісті та

релігійні організації (С.131). – Політологічний Енциклопедичний словник. –

К.,
1997.

…………………………………………………………

= Упорядкування і
наукове редагування випусків бюлетеня „Українське

релігієзнавство”за 1997 рік: №5 – 72 с.; №6
– 84 с.

= Наукове
редагування збірника „Петро Могила: богослов, церковний і

культурний діяч”. – К., 1997. – 215 с.
(співредактор Климов В.В.).

= Наукове
редагування збірника „Християнство в контексті історії та культури

України”. –К., 1997. – 102 с.

1 9 9 8

1. Історична
постать світового масштабу (до 2000-річчя Різдва Христового)

//Вісник
Національної Академії наук України. – 1998.- № 5-6. – С. 79-83 .

2. Християнство в
контексті історії України// Україна: людина, суспільство,

природа. Науковий збірник. – К., 1998. – С.
79-81.

3. Благодійність
християнських конфесій // Матеріали християнської

міжконфесійної зустрічі „Будьте ж
благородні, як і Отець Ваш

милосердний”. – К., 1998. – С. 25-27.

4. Християнська
культура українців // Відомості УАПЦ (Англія). – 1998. – №1. –

С. 17- 22; №2 – С. 15-23; №3 – С. 12-19.

5. Українська
духовність у її релігійних виявах // Відомості УАПЦ (Англія). –

1998. – №4. – С. 17-26.

6. Православ’я в
контексті національного відродження України // Православний

вісник. – 1998. – № 1-2. – С. 26-28.

7. Християнство в
контексті історії України // Україна: людина, суспільство,

природа. Науковий збірник. – К., 1998.- С.
79-81.

8. Арсен
Річинський про мову церковно-релігійного життя // Арсен Річинський

– ідеолог Українського Православ’я. – К.-Тернопіль-Кременець,
1998. –

С. 27-
41.

9. Релігійна та
релігієзнавча освіта в Україні // Релігійна свобода: історичне

підгрунтя, правові основи і реалії
сьогодення. Науковий щорічник. –Число 2.

– К.1998. – С. 82-8 (співавтор Закович
М.М.).

10. Становлення
національних церков як складова національного відродження //

Там само. – С. 82-87 (співавтор Здіорук
С.І.).

11. Закономірності
релігійного процесу в Україні // Християнство і культура:

теорія, традиції, сучасність. Науковий
збірник. – Полтава, 1998. – С. 63-67.

12. Релігія і
Церква в контексті національного відродження України// Етнос і

релігія. Збірник тез. – К., 1998. – С.
21-22.

13. Християнські
вияви духовності українця // Християнство і духовність.

Науковий збірник. – К., 1998. – С. 39-44.

14. Религиозная
свобода в посткоммунистических странах // Религия и право. –

1999. – №6.- С. 13-14.

15.
Християнськість духовності українця //Всеукраїнська міжнародна

християнська асамблея. Доповіді
конференції.- К., 1998.- С. 49-54.

………………………………………………………………..

= Упорядкування і
наукове редагування збірника „Арсен Річинський – ідеолог

Українського Православ’я”. –
К.-Тернопіль-Кременець, 1998. – 58 с.

(співредактор А.Гудима).

= Упорядкування і
наукове редагування другого числа наукового щорічника

„Релігійна свобода: історичне підгрунтя,
правові основи і реалії сьогодення”.

– К., 1998. – 156 с.

= Упорядкування і
наукове редагування наукового збірника статей

„Християнство і духовність”. – К., 1998. –
254 с.

= Упорядкування і
наукове редагування бюлетеня „Українське релігієзнавство”

за 1998 рік: №7 – 184 с.; №8 – 92 с.; №9 –
96 с.

1 9 9 9

1. Релігія в
контексті духовного і національного життя України // Примирення –

дар Божий, джерело повноти життя.Збірник
статей. – К.1999. – С. 69-74

(співавтор Филипович Л.О.).

2. Андрей
Шептицький про будівництво Рідної Хати // Християнство і

національна ідея. Науковий збірник. –
К.-Тернопіль, 1999. – С. 17-24.

3. Життя Івана
Музички – служіння Церкві і Україні. Стаття-передмова. //

Музичка Іван. Християнство в житті особи і
народу. Вибрані твори. – К.,

1999. – С. 8-29.

4. Тлумачний
словник. Предметний покажчик. Іменний покажчик.// Там само.-

С. 375- 387.

5. Релігійні
вияви національного буття українців // Філософські обрії. – 1999.-

№ 1-2. – С.168-185.

6. Релігійні
вияви національного буття українців // Відомості УАПЦ (Англія). –

1999. – С. 22-27; №2 – С. 17-26.

7. Феномен
релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. Брошура.

– К., 1999. – 52 с.

8. Предмет курсу
„Історія релігії в Україні”// Історія релігії в Україні.

Колективна монографія. – К., 1999. – С.
21-30.

9. Києво-Могилянська
Академія – колиска української богословської думки //

Там само. – С. 259-274.

10. Релігійні
вияви національної духовності українства //Там само.– С.571-

589.

11. Географія
релігій в Україні // Там само. – С. 673-686.

12. Ідея
національної церкви і національної релігії // Там само. – С. 687-698

(співавтор Здіорук С.І.).

13. Плюрализм
религиозной жизни в Украине: опыт и проблемы // Релігійна

свобода: природа, правові і державні гарантії.
Науковий щорічник. –Число 3.

– К., 1999. – С. 76-79.

14. Свобода в
релігії: зізнання Юрія Кривоногова // Там само. – С. 130-131.

15. Таблиця змін
мережі релігій України (1992-1999) //Там само. – С. 174-177.

16. Християнські
вияви духовності українців // Відомості УАПЦ (Англія). –

1999.- № 4. – С. 6-10.

17. Защита свободы
совести на Украине //От политики государственного

атеизма к
свободе совести. Материалы семинара. – М., 2000. – С. 167-174.

…………………………………………………………………..

= Наукове
редагування наукового збірника „Християнство і національна ідея”.

– К., Тернопіль, 1999. – 180 с.
(співредактор Гудима А.М.).

= Упорядкування і
наукове редагування вибраних творів Івана Музички

„Християнство в житті особи і народу”. – К.,
1999. – 388 с.

= Упорядкування і
наукове редагування бюлетеня „Українське релігієзнавство”

за 1999 рік: № 10 – 96 с.; № 11 – 112 с.; №
12 – 116 с.

= Упорядкування і
наукове редагування третього числа наукового щорічника

„Релігійна свобода: природа, правові і
державні гарантії”. – К., 1999. – 178 с.

= Наукове
редагування та упорядкування колективної монографії „Історія

релігії в Україні”. – К., 1999. – 738 с.
(співредактор Яроцький П.Л.).

2 0 0 0

1. Вступ //
Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. – К., 2000.-

С.10-16.

2. Предмет і
об’єкт релігієзнавства // Там само.- С. 17-28.

3. Структурні
поділи і особливості релігієзнавства // Там само.- С. 28-36.

4. Релігієзнавство
і теологія //Там само. – С. 51-62.

5. Принципи
академічного релігієзнавства // Там само.- С. 63-87.

6. Зародки науки
про релігію // Там само. – С. 100-102.

7. Вчення про
релігію епохи середніх віків і Нового часу // Там само.- С. 102-

105 (співавтор Кулик В.).

8. Релігієзнавча
думка України // Там само. – С. 113-121.

9. Питання
походження світу в релігії // Там само. – С. 216-224 (співавтор

Закович М.М.).

10. Релігія як
історичне явище // Там само. – С. 295-309 .

11. Закономірності
релігійного процесу в Україні //Там само. – С. 321-324 .

12. Особливості
світових релігій // Там само.- С. 366-368.

13. Компоненти
релігійності // Там само. – С. 522-528 (співавтор Бучма О.В.).

14. Конфесійна
структура і географія релігій України // Там само. – С. 702-710.

15. Природа
громадянської релігії // Там само. – С. 728-736.

16. Християнство
на межі тисячоліть // Там само. – С. 763-777.

17. Становлення
національних церков як складова національного відродження //

Там
само.- С. 834-839 (співавтор Здіорук С.І.).

18. Релігійна і
релігієзнавча освіта // Там само. – С. 854-858 (співавтор Закович

М.М.).

19. Релігієзнавча
освіта і релігієзнавче виховання // Філософія освіти ХХІ

століття: проблеми і перспективи. Збірник
праць. – К., 2000.- С. 219-224.

20. Життя і
творчість Арсена Річинського // Відомості УАПЦ (Англія). – 2000. –

№ 3. – С.13- 20 (співавтор Саган О.Н.).

21. Проблеми і
перспективи християнства ХХІ століття // Християнство:

контекст світової історії та культури.
Науковий збірник. – К., 2000. – С. 45-

56.

22. Єдність у
Христі – не церковне єднання // Християнство і проблеми

сучасності. – К.,2000. – С. 113-120.

23. Феномен
релігії // Вісник Львівської комерційної академії.Серія

гуманітарних наук.- Вип. ІІІ. – Львів,
2000. – С. 180-185 .

24. Освіта в
контексті свободи совісті // Релігійна свобода: гуманізм і

демократизм законодавчих ініціатив у
сфері свободи совісті. Науковий

щорічник. – Число 4. – К., 2000. – С.
97-100. (співавтор Закович М.М.).

25. Релігієзнавство
(програми нормативних курсів Національного університету

„Києво-Могилянська Академія”). – К.,
2000. – 88 с. (співукладачі

С.Головащенко, О.Сарапін та ін.).

26. Життя та
творчість Арсена Річинського – самовіддане служіння Богу і

Україні // Арсен Річинський. Проблеми
української релігійної свідомості. –

Тернопіль, 2000. – С. 9-47 (співавтор
Саган О.Н.).

27. Тлумачний
словник. Іменний покажчик. Предметний покажчик //Там само.-

С. 411-424.

28. Принцип
об’єктивності в релігієзнавстві // Наукові записки Полтавського

педінституту. –Том ХVІІІ: Філософія і релігієзнавство. – К., 2000. –

С. 73- 79.

29. Християнство
ХХІ століття // Християнство і особа. – К.-Тернопіль, 2000. –

С. 6-13.

30. Слово до
читача часопису „Релігійна панорама” // Релігійна панорама. –

2000. – Червень.- С. 2-5.

31. Релігійний
світ на межі Тисячоліть // Там само.- С. 28-34 .

32. Сучасна карта
релігій України // Там само.- С. 45-48.

33. Таблиця зміни
мережі релігійних організацій (1992-2000 рр.) //Там само.- С.

50-59.

34. Центр
релігійної інформації і свободи // Там само. – С. 60-61.

35. Підручник з
академічного релігієзнавства // Релігійна панорама. – 2000. –

№3. – С. 61-65.

36. Інтерв’ю з
Патріархом Філаретом // Там само. – С. 58-59.

37. Religion and Church in the democratic Ukraine.Монографія англ. мовою.- К.,

2000.– 52с.

38. Соціальна
функціональність релігійної обрядовості. Передслово // Бодак

В.А. Релігійна обрядовість в її
соціальних реаліях.- К.,2000. – С. 4.

……………………………………………………..

= Упорядкування і
наукове редагування колективної монографії-підручника

„Академічне релігієзнавство”.- К., 2000. –
864 с.

= Упорядкування і
наукове редагування збірника праць „Християнство:

контекст світової історії та культури”. –
К., 2000. – 234 с.

= Упорядкування і
наукове редагування збірника праць „Християнство і

проблеми сучасності”. – К., 2000. – 218 с.

= Упорядкування і
наукове редагування квартальника „Українське

релігієзнавство”за 2000 рік: №13- 112 с.;
№14– 104 с.; №15–100 с.; №16 – 88 с.

= Упорядкування і
наукове редагування четвертого числа наукового щорічника

„Релігійна свобода: гуманізм і демократизм
законодавчих ініціатив у сфері

свободи совісті (міжнародний і український
контекст)”. – К., 2000. – 112 с.

= Упорядкування і
наукове редагування книги А. Річинського „Проблеми

української релігійної свідомості”.
–Тернопіль, 2000. – 432 с. (співредактор

Саган О.Н.).

= Упорядкування і
наукове редагування збірника „Християнство і особа”. – К.-

Тернопіль, 2000. – 164 с. (співредактор
Гудима А.М.).

= Упорядкування,
редагування і написання статей-інформативок до часопису

„Релігійна панорама” 2000 року – № № 0-4. –
278 с.

2 0 0 1

1. Свобода
совісті для і в мас-медіа // Релігійна свобода: мас-медіа, школа і

церква як суспільні фактори її утвердження.
Науковий щорічник. –Число 5. –

К., 2001. – С. 66-70.

2. Свобода буття
релігії в демократичній Україні // Християнство і мораль.

Науковий збірник. – К.-Тернопіль, 2001. –
С. 6-11.

3. Принцип
об’єктивності в релігієзнавчих дослідженнях // Філософські обрії. –

2001. – №5. – С.4-18.

4. Національна
духовність українців у її релігійних виявах // Відомості УАПЦ

(Англія). – 2001. – №2. – С. 18-23.

5. Християнство
тільки починається // Історія релігії в Україні. Збірник праць. –

Книга ІІ. – Львів, 2001. – С. 71-75.

6. Свобода
совісті і преса // Актуальні проблеми державно-церковних відносин.

Збірник статей. – К., 2001. – С. 13-21.

7. Іван Павло ІІ
про природу раціонального пізнання // Віра і розум – двоє крил

людського духу. Матеріали конференції. –
К., 2001. – С. 129-134.

8. Папа Римський
Іван Павло ІІ. Короткий життєпис // Там само. – С.3-4.

9. Церква Ісуса
Христа Святих останніх днів. Брошура. – К., 2001. – 56 с.

10. Духовні
засади християнства – основа поєднання його церков і течій //

Екуменізм і проблеми міжконфесійних
відносин в Україні. Збірник праць. –

К., 2001. – С. 37-43.

11. Religion and the Churches in modern Ukraine. – К., 2001.- 128 с. (співавтори

Біддулф Говард і Филипович Л.О.).

12. Інтерв’ю з
Апостольським нунцієм архієпископом Миколою Етеровичем //

Релігійна панорама. – 2001. – № 1. – С.
62-64.

13. Ювілей Ісуса
Христа і християнська духовність // Релігійна панорама. –

2001. – №3.- С.об. 2.

14. Україна
вшанувала свого Апостола // Там само. – С. 55-56.

15. Релігійна
активність в Україні 2000 року зросла // Там само. – С. 56-66.

16. Всі різні –
всі рівні // Релігійна панорама. – 2001.- №4.– С.об. 2.

17. Закону
України про свободу совісті та релігійні організації – 10 років //

Релігійна панорама. – 2001. – №5. – С.об.
2.

18. Ситуація в
іудаїзмі України нагадує стан в її Православ’ї // Там само. – С.

51-52.

19. Папа Іван
Павло ІІ відвідає Україну // Релігійна панорама. – 2001. – № 6. –

С.об. 2.

20. Хроніка
візиту Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну // Там само. – С.

47-50.

21. Релігія і
Церква в десятилітті незалежної України// Релігійна панорама. –

2001. – №7. – С.об. 2.

22. Десятиріччя
академічного релігієзнавства України // Релігійна панорама. –

2001. – № 8-9. – С. 2-4.

23. Іван Франко і
релігія // Там само. – С. 89-90.

24. Принципи
виготовлення часопису „Релігійна панорама” // Релігійна

панорама. – 2001. – №10. – С.об. 2.

25. Реалії
християнської моралі // Релігійна панорама.– 2001.– №11. – С.об. 2-3.

26. Релігійне
життя України першого року Третього тисячоліття // Релігійна

панорама. – 2001. – №12. – С.об.2-3.

27. Вітання
учасникам конференції «Християнство на межі тисячоліть»// Християнство на межі
тисячоліть. Матеріали конференції. – К., 2001. – С. 9.

……………………………………………………..

= Упорядкування і
наукова редакція п’ятого числа наукового щорічника

„Релігійна свобода: мас-медіа, школа і
церква як суспільні фактори її

утвердження”. – К., 2001. – 178 с.

= Наукове
редагування збірника „Християнство і мораль”. – К.-Тернопіль, 2001.

– 156 с. (співредактор Гудима А.М.).

= Наукове
редагування збірника статей „Актуальні проблеми державно-

церковних відносин в Україні”. – К., 2001.
– 205 с.

= Упорядкування і
наукове редагування збірника праць „Віра і розум – двоє

крил людського духу (по Енцикліці Папи
Івана Павла ІІ „Віра і розум”)”.

Матеріали конференції. – К., 2001. – 162 с.

= Упорядкування і
наукове редагування квартальника „Українське

релігієзнавство”за 2001 рік: №17– 100 с.;
№18– 116 с.;№ 19–100; №20 – 132 с.

= Упорядкування і
наукове редагування збірника праць „Екуменізм і проблеми

міжконфесійних відносин в Україні”. – К.,
2001. – 280 с.

= Упорядкування,
редагування і написання статей-інформативок до часопису

„Релігійна панорама” 2001 року. – №№ 1-12. –
928с.

2 0 0 2

1. Українське
релігієзнавство в контексті світової релігієзнавчої науки //

Наукові записки Тернопільського
педуніверситету ім. В.Гнатюка.- Серія:

історія. – Вип. 4. – Тернопіль, 2002. – С.
8-15 (співавтор Филипович Л.О.).

2. Івану Шевціву
– 75 // Українське релігієзнавство. – Вип. 21. – К., 2002. – С.

126-128.

3. Національна
мова як важливий чинник релігійного життя (за творчим

доробком А.Річинського)// Духовність –
народові. Альманах до 110-річчя від

дня народження Арсена Річинського.-
К-Тернопіль-Кременець,2002.-С.12-22.

4. Життя і
творчість Арсена Річинського – служіння Богу і Україні // Арсен

Річинський. Проблеми української
релігійної свідомості. 2-ге видання. –

Тернопіль, 2002. – С. 11- 50.

5. Українська
духовність у її релігійних виявах // Відомості (Англія).- 2002. –

№1.- С. 19-28.

6 – 15. Алфавіт
або Буквар світу Гр. Сковороди (С.32 .); Антиклерикалізм

(С.43.); Богошанування (С.99.); Драгоманов
Михайло (С.265-266.); Кирило-

Мефодіївське Товариство (С.359-361 С.);
Масонство (С.436-437.); Екуменізм

(С.259 .); Унія (С.604 – 605.); Філософія
релігії ( С.619-620.); Християнство (

С.645-646.) – Статті-довідки „Філософського словника соціальних

термінів”.- К.-Харків, 2002.

16 – 26. Адвентизм
( С.12 .); Атеїзм (С.42.); Богослов’я, теологія (С.60 .);

Вільнодумство (С.90.); Деїзм (С.144.);
Євангелія (С.212.); Ісус Христос

(С.259.); Культ релігійний (С.313.);
Марновірство ( С. 364.); Релігієзнавство

(С.544.); Релігія ( С.545-546.) – Статті-довідки „Філософсько-


енциклопедичного словника”. – К., 2002.

27. Рідна
Українська Національна Віра. Брошура. – К., 2002. – 64 с.

28. Світ наукових
пошуків Ст. Ярмуся // Степан Ярмусь. Досвід віри українця.

Вибрані твори. – К., 2002. – С. 469-473.

29. Ярмусь
Степан. Коротка біографія // Там само. – С. 4-7.

30. Іменний
покажчик. Предметний покажчик до вибраних творів Ст. Ярмуся //

Там само. – С. 478-486.

31. Національна
Церква як вияв національної ідентичності: український

контекст // Релігійна свобода: свобода
релігії і національна ідентичність.

Науковий щорічник. – Число 6.– К., 2002.
– С. 21-26 с.

32. Конфесійна і
регіональна карта релігій України і Поділля// Релігія і Церква в

Подільському регіоні: історія та сучасність.Збірник
статей. –

Хмельницький, 2002. – С. 5-19.
(співавтор Олуйко В.М.).

33. Професору
Петру Яроцькому – 70 // Українське релігієзнавство. – Вип.

ХХІІ. – К., 2002. – С. 120-121.

34. Релігієзнавство
не є теологією // Релігійна панорама. – 2002. – №1. – С.об. 2.

35. Релігієзнавець
пізнає релігійні феномени // Релігійна панорама. 2002.- №2. –

С.об. 2.

36. Зміна
релігійної мережі України протягом останнього десятиліття //

Релігійна панорама. – 2002. – №3. – С.
2-5.

37. Таблиця змін
релігійної мережі України в 1993-2002 роках // Там само. – С.

41-47.

38. Соціологічні
дослідження релігійності віруючого України// Там само. – С.

48-52.

39. Релігієзнавчі
конференції як форма наукового пошуку// Релігійна панорама.

– 2002. – №4. – С.об 2.

40. Релігійні
меншини в умовах свободи віросповідань // Релігійна панорама. –

2002. – №5. – С. об. 2.

41. Релігієзнавча
освіта в Україні // Релігійна панорама.–2002. – №6. – С.об. 2.

42. Внутрішні
кризи конфесійної релігійності // Релігійна панорама. – 2002. –

№8-9. – С. об. 2.

43. Сутність і
зміст релігієзнавства // Релігійна панорама.- 2002. – №10.-С.об. 2.

44. Інтерв’ю
Президента Управління Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів

О.Манжоса // Там само. – С. 53-55.

45. Релігієзнавство
як навчальна дисципліна //Релігійна панорама. – 2002. –

№11. – С. 2.

46. Академічні
релігієзнавці в 2002 році // Релігійна панорама. – 2002. – №12. –

С. 2.

47. Ювілей
Григорія Сковороди // Там само. – С. 53.

48. Інтерв’ю з
Ачьютою Дас // Там само. – С. 47-51.

………………………………………………………………..

= Упорядкування і
наукове редагування квартальника „Українське

релігієзнавство” за 2002 рік: №21 – 142 с.;
№22 – 124 с.; №23 – 130 с.; №24 –

118 с.

= Упорядкування і
наукове редагування другого видання книги Арсена

Річинського „Проблеми української
релігійної свідомості”. – К.-Тернопіль,

2002. – 487 с.

= Наукове
редагування монографії Виговського Л.А. „Функціональність релігії:

природа і вияви”. – К.-Хмельницький, 2002.
– 340 с.

= Упорядкування і
наукове редагування вибраних творів Ст. Ярмуся „Досвід

віри українця”.- К., 2002. – 496 с.

= Наукове
редагування збірника міжнародних та українських правових

документів „Правові основи свободи совісті ,
релігій та релігійних

організацій”.- К., 2002. – 120 с. (співредактор
Бабій М.Ю.).

= Упорядкування і
наукова редакція шостого числа щорічника”Релігійна

свобода: свобода релігії і національна
ідентичність – світовий досвід та

українські проблеми”. – К., 2002. – 158 с.

= Упорядкування та
наукове редагування збірника статей „Релігія і Церква в

Подільському регіоні”. – Хмельницький, 2002.
– 332 с.

= Упорядкування,
редагування і написання статей-інформативок до часопису

„Релігійна панорама” 2002 року. – №№ 1-12.
– 864 с.

………………………………………………………………..

* Колодний
Анатолій Миколайович \\ Філософсько-енциклопедичний словник.-

К., 2002. – С. 288.

** Kolodny Anatoliy \\ Encyklopedia. – PWN.- Tom 5. – Warszawa, 2002. – S. 516.

2 0 0 3

1. Християнство в
духовних і культурних процесах сучасності // Науковий

вісник Чернівецького університету.-Вип.
203-204: Філософія. – Чернівці,

2003. – С. 6-11.

2. Релігієзнавство.
Підручник. – К., 2003. – 282 с. (співавтор Ніколаюк Т.А.).

3. Християнство:
входження в нове століття// Південний архів. Вип. ХІ:

Історичні науки. – Херсон, 2003. – С.
60-67.

4. Програма
кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів. –

Хмельницький, 2003. – 68 с. (соукладачі Л.
Виговський, О. Гернего та ін.).

5. Християнські
засади національної культури // Історія української культури. –

Том 3. – К., 2003. – С. 43-67.

6. Бути
християнином – служити Україні. Вступна стаття. // Іван Шевців.

Християнська Україна. Вибрані твори. – К.-Дрогобич, 2003.
– С. 11-16.

7. Отець Іван
Шевців. Короткий біографічний нарис //Там само. – С. 453-460 .

8. Предметний
покажчик та Іменний покажчик до Вибраних творів о. Івана

Шевціва //Там само. – С. 461-467.

9. Християнство
за умов глобалізації // Людина і культура в умовах

глобалізації. Науковий збірник. – К., 2003.
– С. 302-311.

10. Нинішній стан
Православ’я України як вияв його історії // Релігійна

свобода: релігія і церква в Україні – уроки минулого і проблеми
сьогодення.

Науковий щорічник. – Число 7. – К., 2003. –
С. 80-83.

11. Не судити, а
вивчати новітні релігійні рухи // День. -2003. – 6 травня.

12. Язичество як
релігійний феномен// Українське релігієзнавство.-Вип. ХХVІІ-

ХХVІІІ. – К., 2003. – С. 48-59.

13. Національна
Церква як вияв національного інтересу // Переяслав -1654 в

історії Української Церкви. –
К.-Тернопіль, 2003. – С. 24-34.

14. Religious Studies in Post-Soviet Ukraine // Religions,Churches and the scientifiс

of religion Poland and Ukraine. – Krakow, 2003. – С. 147-161 (співавтор

Филипович Л.О.).

15. Регіональна
карта релігійної мережі України.// Державно-церковні

відносини в Україні. Збірник праць. –
Хмельницький, 2003. – С. 141-151.

16. New Challenges for christianity in ХХІ centure east-european case // Challenges

of Religioas Plurality for Eastern and Central Europe. – Львів, 2003. – С. 42-43

(співавтор Филипович Л.О.).

17. Право на
свободу релігієвибору//Релігійна панорама.– 2003. – №1. – С. об. 2.

18. Різдво в
світі й в Україні // Там само. – С. 52-59.

19. Церква Ісуса
Христа Святих останніх днів // Там само. – С. 62-74.

20. Конфесійна
панорама України 2002 року// Релігійна панорама. – 2003. – №2.

– С.об. 2-3.

21. Таблиця змін
релігійної мережі України // Там само. – С. 61-64.

22. Річниця
Центру релігійної інформації і свободи// Релігійна панорама. –

2003.- №3.- С. об. 2-3.

23. Інтерв’ю
заст. голови ВСО ЄХБ В.Матвіїва // Там само. – С. 44-48.

24. Регіональна
карта релігійної мережі України (православ’я і католицизм) //

Там само. – С. 52-56.

25. Конфесійне
різноманіття України в регіональних зрізах // Релігійна

панорама. – 2003.– №4. – С. об. 2-3.

26. Регіональна
карта релігійної мережі України (протестантизм і

нехристиянські конфесії) // Там само. –
С. 57-59.

27. Творча
співпраця академічних і богословських релігієнавців // Релігійна

панорама. – 2003. – №5. – С.об. 2.

28. Нові релігії на
карті України // Там само. – С. 44-49.

29. Феномен
релігієзнавчих конференцій // Релігійна панорама. – 2003. -№6. –

С.об. 2.

30. Забезпеченість
культовими спорудами // Релігійна панорама. – 2003.- №7. –

С.об. 2.

31. Релігієзнавча
і релігійна періодика України//Релігійна панорама.–2003. –

№8-9. –С. об. 2.

32. Українська
релігійна діаспора Австралії // Релігійна панорама. – 2003. –

№10. –
С. об. 2.

33. Україна –
релігійно плюральна країна // Релігійна панорама. – 2003. – №11. –

С. об.2-3.

34. Міжнародні
гарантії свободи совісті // Релігійна панорама. – 2003.- №12. –

С. об.2.

35. Рідна
Українська Національна Віра // Там само. – С. 76-86.

36. Творчий
спадок Івана Шевціва // Там само. – С. 66.

37. Theology and
Religious studies in post-communist Ukraine (Historical Sources

Modern Status and Perspectives of Cooperation)
// Religion in Eastern
Europe. –

2003. – №6. – S.1- 20 (співавтор Филипович Л.О.).

38. Кількість
релігійних організацій України // Черній А.М. Релігієзнавство. –

К., 2003. – С. 303-317.

…………………………………………………………………..

= Упорядкування і
наукове редагування квартальника „Українське

релігієзнавство”за 2003 рік: №25 – 124 с.;
№26 – 128 с.; №№27-28 – 164 с.

= Упорядкування і
наукове редагування вибраних творів о. Івана Шевціва

„Християнська Україна”. – К.-Дрогобич,
2003. – 467 с.

= Упорядкування і
наукове редагування сьомого числа наукового щорічника

„Релігійна свобода: релігія і церква в
Україні – уроки минулого і проблеми

сьогодення”. – К., 2003. – 232 с.

= Наукове
редагування збірника „Переяслав -1654 в істрії Української Церки”.

– К.-Тернопіль, 2003. – 207 с.
(співредактор Гудима А.М.).14.

= Наукове
редагування збірника праць „Державно-церковні відносини в

Україні: регіональні аспекти”. –
Хмельницький, 2003. – 180 с.

= Упорядкування,
редагування і написання статей-інформативок до часопису

„Релігійна панорама” 2003 року. – №№ 1-12.
– 904 с.

2 0 0 4

1. Громадянська
релігія як кореляція громадянського суспільства // Науковий

вісник Чернівецького університету. – Вип.
203-204 :Філософія. – Чернівці,

2004.
– С. 3-7.

2. Історіографія
релігієзнавства: польський досвід // Українське релігієзнавство.

– 2004. – №30. – С. 79-83.

3. Баптизм //
Політологічний Енциклопедичний Словник. – К., 2004. -С.45-46.

4. Церква Ісуса
Христа Святих останніх днів в умовах української демократії //

Релігійна свобода: функціонування релігії в
умовах свободи її буття.

Науковий щорічник. – Число 8. –К., 2004. –
С. 132-137.

5. Релігія в
Україні: переддень 2004 року // Там само. – С. 146-148.

6. Про дотримання
конституційного принципу відокремлення школи від

Церкви, розділення релігійної і світської
освіти та збереження світського

характеру
державних закладів освіти України // Там само.- С. 154-157

(співавтори Бабій М.Ю., Яроцький П.Л.).

7. Християнські церкви України перед викликами
світського суспільства. //

Наукові записки Національного педагогічного
університету ім. М.

Драгоманова. – Вип.14: Релігієзнавство.
Культурология. Філософія. – К.,

2004. – C. 211-217.

8. Церква Ісуса
Христа Святих останніх днів в Україні: історія постання і

розвитку //Експорт релігії, трансляція
віри: американські релігійні впливи в

Європі. Збірник праць. – К., 2004. – С.
50-56.

9. Іслам в його українському контексті: актуальність і проблеми // Українське

релігієзнавство. – Вип. 31-32. – К.,
2004.- С. 5-11.

10. Київська
Православна традиція як основа відродження Українського

Православ’я // Київська традиція і Східний
обряд в Україні. Науковий

збірник. – К.-Тернопіль, 2004.- С. 38-45.

11. Концепція державно-церковних відносин в
контексті демократизації

українського суспільства //
Державно-церковні відносини в контексті

сучасного Європейського досвіду. Збірник
праць. – К., 2004. –С. 119-124.

12. Релігійний плюралізм і проблеми
благодійництва // Актуальні питання

соціально- значущої діяльності церков і
релігійних організацій в Україні.-

К., 2004. – С. 10-15.

13. Поліконфесійність
України – умова необхідності релігійної толерантності //

Толерантність: сфера міжконфесійних
відносин. Релігієзнавчий аналіз. – К.,

2004. – С. 31-46.

14. Концепція
державно-церковних відносин як засіб міжконфесійного

порозуміння // Там само. – С. 121-126.

15. Благодійність
як сфера міжконфесійного порозуміння // Там само. – С. 92-

97.

16. ЗМІ – засіб
формування міжконфесійної толерантності // Там само. – С. 97-

111.

17. Діалог
релігій як форма толерантизації міжконфесійних відносин // Там

само. –
С. 111- 121 (співавтор Филипович Л.О.).

18. Післяслово //
Там само. – С. 189.

19. Конфіскат
польського цензора з рукопису книги „Проблеми української

релігійної свідомості” Арсена Річинського
// Українське релігієзнавство. –

2004. – Вип. 29. – С. 139-143 (співавтори
Гудима А.М. та Саган О.Н.).

20. Suczasnie neojazicznictwo ukraїnstwa jak wijaw jogo istoriї i transformaciї

prirodnoї religiї //Polsro-ukrainskie badania religii.- Krakow, 2004.– S. 117-141.

21. Нинішній стан
Православ’я України як вияв його історії // Православ’я,

наука, суспільство: проблеми взаємодії.
Науковий збірник. – Черкаси, 2004.

– С. 13-16.

22. Християнські
Церкви України перед викликами світського суспільства //

Наукові записки Національного
педуніверситету ім. Драгоманова.- Вип.

ХІV: Релігієзнавство, культурологія, філософія. –К.,
2004.- С. 212-218.

(співавтор Филипович Л.О.).

23. Theology and Religious studies in
the postcommunist Ukraine: Нistory, modern

Status Perspectives // Numen.- 2004. – №51.
–С. 78-93 (співавтор

ФилиповичЛ.О.).

24. Передмова до
колективної монографії – десятої книги з десятитомника

„Історія релігії в Україні”// Релігія і
Церква років незалежності України. – К.,

2004. – С. 7-14.

25. Конфесійна
структура і географія релігій в Україні // Там само. – С. 14-40.

26. Релігія в
контексті національного відродження // Там само. – С. 87-102

(співавтор Филипович Л.О.).

27. Уроки
могилянської доби у світлі стану Українського Православ’я

сучасності // Там само. – С. 141-165.

28. Релігійна та
релігієзнавча освіта // Там само. – С. 344-355 (співавтор

Закович М.М.).

29. Релігійне
місіонерство і проблеми буття традиційних церков // Там само. –

С. 400-411.

30. Ідея
національної Церкви і національної релігії // Там само. – С. 485-497

(співавтор Здіорук С.І.).

31. Проблеми і
перспективи християнства ХХІ століття // Там само. – С. 546-

558.

32. Науковість у
відтворенні історії релігії в Україні // Там само. – С. 559-569.

33. Таблиця змін
мережі релігійних організацій України // Там само. – С. 571-

581.

34. Конфесійне
різноманіття України в його регіональних зрізах // Там само. –

С. 582-595.

35. Національна
Церква в процесах вибудови незалежної України // П’ятий

конгрес Міжнародної Асоціації
україністів. Соціально-гуманітарні науки. –

Чернівці, 2004. – С. 125-130.

36. Релігійне
життя світу 2003 року // Релігійна панорама. -2004. -№1. – С. об. 2.

37. Різдво Ісуса
Христа в світі й Україні // Там само. – С. 51-56.

38. Інтерв’ю керівника
Свідків Єгови України Р.Юркевича // Там само. – С. 60-

64.

39. Релігії
України 2003 року // Релігійна панорама. – 2004. -№2.- С.об. 2-3.

40. Тарасу
Шевченку – 190 // Там само.- С. 63.

41. Нунцій
Апостольської столиці Микола Етерович залишає Україну // Там

само. – С. 64.

42. Таблиця змін
мережі релігійних організацій України (1992-2004) // Там

само. –
С. 68-72.

43. Релігієзнавчі
конференції як практичне релігієзнавство // Релігійна

панорама. – 2004. – №3. – С.об.2.

44. Функціональність
релігієзнавчого часопису // Релігійна панорама. – 2004.-

№4.- С.об.2-3.

45. Толерантність
міжконфесійних відносин і преса // Там само. – С. 51-55.

46. Хто такі
методисти? // Там само. – С. 66-77.

47. Благодійницька
діяльність релігійних організацій // Релігійна панорама.-

2004. – №5. – С.об.2-3.

48. Інтерв’ю
митрополита Андрія (Горака) // Там само. – С. 46-50.

49. Релігієзнавча
освіта в Україні.// Релігійна панорама. – 2004.- №6.- С.об. 2.

50. Громадянська
релігія як корелят громадянського суспільства в Україні //

Там само. – С. 53-54.

51. Відділення
релігієзнавства – єдина академічна наукова установа України //

Релігійна панорама. – 2004. – №7.- С.об.2-3.

52. Наукова
продукція Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ // Там само. – С.

66-70.

53. Новоапостольська
Церква // Там само. – С. 71-77.

54. Пам’яті
Святомира Фостуна // Там само.- С. 78-79.

55. Думки про
концепцію державно-церковних відносин в Україні // Релігійна

панорама. – 2004. – №8-9.- С.об. 2-3.

56. Парламент
релігій світу як міжнародний досвід міжрелігійного спілкування

// Там само. – С. 62-66.

57. Оперативна
інформація про релігійне життя // Релігійна панорама.–2004.-

№10.–
С.об. 2.

58. Чи є караїми
іудеями? // Там само. – С. 74-75.

59. Церква і
політика в сучасній Україні // Релігійна панорама. – 2004. – №11. –

С.об.2-3.

60. Пам’яті
Г.С.Сковороди // Там само. – С. 52.

61. Релігійне
життя світу 2004 року // Релігійна панорама. – 2004. – №12.- С. об.

2-3.

62. Благодійництво
за умов релігійної плюральності // Там само. – С. 56-59.

………………………………………………………………………..

= Упорядкування і наукове редагування бюлетеня
„Українське релігієзнавство”

за 2004 рік: №29 – 156 с.; №30 – 150 с.;
№№31-32 Буття ісламу в Україні та

світі. – 226 с.

= Упорядкування і
наукове редагування восьмого числа наукового щорічника

„Релігійна свобода: функціонування релігії
в умовах свободи її буття”. – К.,

2004.- 164 с.

= Наукове
редагування збірника „Київська традиція і Східний обряд в Україні”.

– К. – Тернопіль, 2004. – 216 с.
(співредактор Гудима А.М.).

= Упорядкування і наукове редагування збірника
„Актуальні питання

соціально-значущої діяльності церков і
релігійних організацій в Україні”. –

К., 2004. – 238 с.

= Наукове редагування збірника праць
„Толерантність: сфера міжконфесійних

відносин. Релігієзнавчий аналіз”. – К.,
2004. – 192 с.

= Редагування збірника
праць і матеріалів „Толерантність: теорія і практика”. –

К., 2004. – 124 с.

= Упорядкування і
наукове редагування десятого тому „Релігія і Церква років

незалежності України” з десятитомника
„Історія релігії в Україні”. – К.,

2004. – 612 с.

= Упорядкування, редагування і написання
статей-інформативок часопису

„Релігійна панорама” 2004 року. – №№ 1-12.
– 896 с.

………………………………………………………………………..

  • Колодний Анатолій Миколайович // Хто
    є Хто в Україні. 7000 біографічних
    довідок. – К., 2004. – С. 378.

2 0 0 5

1. Свобода
совісті в освіті світської України // Українське релігієзнавство. –

Вип. 36. – К., 2005. – С. 64-80.

2. Про дотримання
принципу відокремлення школи від церкви // Там само. – С.

140-147 (співавтори Бабій М.Ю. та Яроцький
П.Л.).

3. Висновки-міркування
по слідах міжнародної наукової конференції

”Релігійний
компонент в світській освіті і вихованні”// Там само . – С. 358-

363.

4. Міжконфесійні
та міжцерковні протистояння в незалежній Україні //

Релігійна свобода: міжконфесійні відносини
в умовах суспільно-політичних

трансформацій в Україні. Наук. щорічник. –
Число 9.- К., 2005. – С. 81-99.

5. Спорудження
Ступи як символу миру. Вступна стаття. // Священний Курган

миру – Ступа. – К., 2005. – С. 2.

6. Заслуги
В.Шинкарука перед українською філософією // Трибуна. – 2005. – №

3-4. – С. 2-13.

7. Церкви
України: цифри, факти, тенденції //Український голос (Канада). –

2005.- 11 квітня.

8. Необхідно
допомогти нашим християнам „християнізуватися” // День. –

2005. – 1 квітня.

9. Взаємодія
Церкви і політики в реаліях України періоду виборчого процесу

2004 року // Церква і політика: від
президентських виборів 2004 до

парламентських виборів 2006. Збірник
матеріалів конференції. – К., 2005. –

С. 7-12.

10. Підсумковий
виступ на конференції „Церква і політика”// Там само. – С.

104-105.

11. The Waus of the Contemporary
Religious Renaissanse under Rising of Conficts

and Мaking Peace // XIX th World Congress of the
International Association for

the History of Religions. The Book of Abstracts.
– Tokyo, 2005. – S. 134.

12. Те ж саме у
видруку японською мовою.

13. Стан і
прогнози релігійних процесів в Україні // Південний архів. –

Вип.ХІХ: Історичні науки. – Херсон, 2005.
– С. 110-121.

14. Атеїзм – це
не антитеїзм // Релігійна панорама. – 2005. – №1. – С.об. 2-3.

15. Білий Лотос
(Черкаська громада буддистів). // Там само. – С. 69-76.

16. Релігії
України 2004 року // Релігійна панорама. – 2005.- №2. -С.об. 2-3.

17. Таблиця змін
мережі релігійних організацій (1992-2005).// Там само. – С. 62-

67.

18. Ставлення
Президента України В.Ющенка до релігії і Церкви // Релігійна

панорама. – 2005. – №3. – С.об. 2.

19. Інтерв’ю з головою
громади Церкви Останнього Завіту В. Романюком // Там

само.-
С. 34-35.

20. Два обличчя
релігійного відродження в пострадянських країнах: контекст

України // Там само. – С. 36-40.

21. Християнські
конфесії в контексті Помаранчевої революції в Україні // Там

само. –
С. 40-44.

22. Православним
України Помісну Церкву // Релігійна панорама.- 2005. – №4. –

С.об. 2-3.

23. Пам’яті Івана
Павла ІІ.// Там само. – С.47-53.

24. Папа Римський
Бенедикт ХVІ: факти і міркування // Там само. – С.
53-62.

25. Буддистський
орден Ніппондзан Мьоходзі // Там само. – С.72-88.

26. Понятійна
толерантність в міжконфесійних відносинах // Релігійна

панорама.- 2005. – №5.- С.об.2-3.

27. Інтерв’ю із
старшим єпископом Української Християнської Євангельської

Церкви
Л. Падуном // Там само. –С. 62-65.

28. Що нині
відомо про релігійну течію „Ашрам Шамбали”? // Там само.- С. 66.

29. Пам’яті
О.Й.Филиповича // Там само. – С. 79-80.

30. Україні –
Єдину Українську Православну Церкву // Релігійна панорама. –

2005. – №6. – С.об.2-3.

31. Зустріч
Президента України В. Ющенка з главами церков – членами

Всеукраїнської Ради церков і релігійних
організацій // Там само.- С. 72-79.

32. Проблеми
релігійного життя України // Релігійна панорама. – 2005.- №7.- С.

об.2-3.

33. Релігієзнавча
аспірантура і докторантура //Там само.- С. об.4.

34. Загальнолюдська
етика, а чи ж лише християнська? // Релігійна панорама. –

2005. – № 8-9. – С. Об. 2-3.

35. Важливе
пошанування законів, а не правовий нігілізм // Релігійна панорама.

– 2005. – № 10. – С. об.2-3.

36. Релігійна
спільнота Святого Духа учнів Вознесених Володарів // Там само. –

С. 68-79.

37. Ми різні, але
рівні // Релігійна панорама. – 2005. – №10. – С.об. 2-3.

38. Релігія в
національному житті українців // Релігійна панорама. -2005.- №12.

– С.об.2-3.

39. Християнство
в умовах глобалізації // Філософія, Культура, Життя.

Спецвипуск праць. – Дніпропетровськ,
2005. – C.35-39.

40. Премодерн,
модерн і постмодерн в контексті історії християнства //

Християнство доби постмодерну.
Колективна монографія. – К., 2005. – С.

5-32.

41. Християнство
на порозі нового тисячоліття // Там само. – С. 300-309.

42. Караимская
вера и её историческая судьба //Крымские караимы:

историческая территория и этнокультура. Научный сборник. –

Симферополь,
2005. – С. 41-50 ( співавтор
– Л. Филипович).

43.
Благотворительность и национальное достоинство // Христианская надежда.

– 2005. – №3. – С.3.

……………………………………………………………………………

= Упорядкування і
наукове редагування бюлетеня „Українське релігієзнавство”

за 2005 рік: №33 – 132 с.; №34 – 150 с.

= Упорядкування і
редагування науково-методичного збірника „Мораль.

Релігія. Освіта” – квартальника „Українське
релігієзнавство”.- Вип. 36. – К.,

2005. – 364 с.

= Упорядкування і
наукове редагування 9-го числа наукового щорічника

„Релігійна свобода: міжконфесійні відносини
в умовах суспільно-політичних

трансформацій”. – К., 2005. – 169 с.

= Упорядкування і
наукове редагування збірника матеріалів конференції

„Церква і політика: від президентських
виборів 2004 до парламентських

виборів 2006. – К., 2005. – 152 с.

= Упорядкування,
редагування і написання статей-інформативок „Релігійної

панорами” 2005 року. – №№ 1-12. – 896 с.

= Упорядкування і
наукове редагування колективної монографії „Християнство

доби постмодерну”–квартальника „Українське
релігієзнавство”. – Вип. 35. –

К., 2005.– 310 с.

………………………………………………………………………………

* Колодний Анатолій Миколайович // Тернопільський
Енциклопедичний

Словник. – К. – Тернопіль, 2005. –С.143
(автор статті-довідки А.Гудима).

2 0 0 6

1. Бути чи не
бути викладанню релігії у світських школах // День. – 2006. – 26

січня.

2. Навіщо
досліджувати релігію? // День. – 2006. – 4 липня.

3. Проблеми
сучасного релігійного життя України // День. – 30 серпня.

4. Етнічні
релігії // Релігієзнавство.Навчальний посібник. – К., 2006. – С. 45-55.

(співавтор Филипович Л.О.).

5. Основи
релігієзнавства. Курс лекцій.- К.-Дрогобич, 2006. – 168 с.

6. Іслам і
політика: кримський контекст // Науковий вісник Чернівецького

університету.- Вип. 291-292: Філософія. –
Чернівці, 2006.- С. 209-217.

7. Іслам в
контексті політичних реалій Криму // Українське релігієзнавство.-

Вип. 37. – К., 2006.- С. 136-163.

8. Свобода
совісті в міжнародних правових гарантіях // Релігійна панорама.

Спецвипуск. – К., 2006. – С.4.

9. Понятійну
толерантність в міжконфесійні відносини // Там само. – С. 8-9.

10. Релігія в
національному житті українців // Там само. – С. 10-11.

11. Загальнолюдська
етика, а чи ж лише християнська? // Там само. – С. 20-22.

12. Слова Христові
„Мир Вам!”- кредо міжконфесійних відносин // Там само. –

С. 23-24.

13. Від
теоретичного релігієзнавства до практичного // Там само. – С. 24-29.

14. Рівність
релігій і толерантність їх відносин // Там само. – С. 29-30.

15. Релігійна
карта України 2005 року з огляду науковця // Там само.-С. 42-43.

16. Два обличчя
релігійного відродження // Там само. – С. 43-46.

17. Релігійне
життя України 2005 року // Там само. – С. 46-48.

18. Проблеми
релігійного життя України 2005 року // Там само. – С. 48-49.

19. Україні –
Українську Помісну Православну Церкву // Там само. – С. 49-50.

20. Проблеми
постання в Україні Помісної Православної Церкви // Там само. –

С. 50-52.

21. Ставлення
Президента України В.Ющенка до релігії і Церкви //Там само. –

С. 58.

22. Перша зустріч
Президента України із членами Всеукраїнської Ради Церков

// Там само. – С. 58-62.

23. Важливе
пошанування законів, а не правовий нігілізм// Там само. – С. 62-64.

24. Друга зустріч
В.Ющенка з релігійними діячами // Там само. – С. 64-68 .

25. Релігійне
життя України потребує наукового осмислення // Там само. – С.

68-70.

26. Церква і
політика в сучасній Україні // Там само. – С. 71-72.

27. Християнські
конфесії в контексті Помаранчевої революції // Там само. – С.

72-74.

28. Релігійне
питання у передвиборчих програмах партій і блоків// Там само. –

С. 95-99.

29. Релігійне
життя України 2005 року // Релігійна панорама.-2006.- №1.-

С.об.2-3.

30. Релігійне
життя України складне і проблемне // Релігійна панорама. – 2006.-

№2. – С.об. 2-3.

31. Таблиця змін
мережі релігійних організацій України // Там само. – С. 43-47.

32. Нова зустріч
Президента В.Ющенка з релігійними діячами України //Там

само. – С. 59-67.

33. Інокентіївці.//
Там само.- С. 77-80.

34. Йти до інших
зі словами: „Мир Вам!”// Релігійна панорама. – 2006. -№3. –

С.об. 2-3.

35. Доля
„Релігійної панорами”// Там само. – С. 4.

36. Рівень і
науковість українського релігієзнавства // Там само. – С. 54-57.

37. Релігійні
питання в передвиборчих програмах партій і блоків // Там само. –

С. 65-67.

38. Релігії мають
більше спільного, ніж відмінного // Релігійна панорама.-

2006.- №4. – С.об. 2-3.

39. Релігійна
карта України 2005 року // Там само. – С. 42-46.

40. УПЦ МП – то
загін Росії в Україні // Там само. – С. 46-49.

41. Наукова
продукція Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 1996-2006 років //

Там само. – С. 58-65.

42. Спільнота
Сія-Світ // Там само. – С. 71-77.

43. Закону про
свободу совісті України -15 // Релігійна панорама. -2006. -№5. –

С. об. 2-3.

44. Академічне
релігієзнавство України відзначає своє п’ятнадцятиріччя // Там

само.-
С. 55-56.

45. Ошо Радніш та
його вчення // Там само. – С. 73-79.

46. Українське
релігієзнавство –практичний феномен // Релігійна панорама.-

2006. – №6.- С.об 2-3.

47. Шевченко для
кожного українця без Церкви святий // Там само.- С. 53-55 .

48. Конфесійний
плюралізм етапу постмодерну // Там само.- С. 58-75.

49. Сьогодні
українського релігієзнавства // Релігійна панорама. – 2006. -№7.-

С. об. 2-3.

50. Міклухо-Маклай
як божество // Там само.- С. 53-54.

51. Відповіді на
запитання редактора газети „Магістраль”А.Петрової // Там

само. –
С. 60-65.

52. Церкви України
в контексті її національного поступу // Релігійна панорама.

– 2006.- №8-9.- С. об. 2-3.

<!–[if !supportLists]–>53.
<!–[endif]–> Славний ювілей велета думки (І.Франко і
релігія) // Релігійна панорама. –

2006. – № 8-9. – С. 42 – 46.

54. Ухвала ІV Всесвітнього Форуму українців. Секція „Релігія і
Церква в

Українському світі // Там само. – С.
68-71 ( співавтор С. Здіорук).

55. Життя з Богом
і Україною в серці (до 80-річчя о. Івана Шевціва) // Релігійна

панорама.- 2006. – №10.- С. 74-77.

56. Листами
читачів часопису „Релігійна панорама” і лист до них// Там само. –

2006. – №10. – С. 2-3 об.

57. Арсен
Річинський – ідеолог Українського Православ’я //Релігійна панорама.

– 2006. – № 10. – С. 58-60.

58. Україна не
окраїна // Там само. – С. 6-7.

59. Храми
мормонів у світі // Там само. – С. 46-47.

60. Ухвала секції
„Релігія і Церква в Українському світі” ІV Всесвітнього

Форуму українців//Робочі матеріали ІV Всесвітнього Форуму українців. –

(18-20.серпня
2006 року). – К., 2006.- С. 150—151 (співавтор Здіорук С.І.).

61. Актуальні
проблеми нинішнього релігійного життя України // Релігія і

Церква в Українському світі. – К., 2006.

62. Детермінанти
і перспективи новітньої релігійності в контексті релігійного

життя України // Новітні релігійні рухи в
Європі та Україні. Науковий

збірник. – К., 2006. –С. 12-15.

63. Толерантизація
міжконфесійних відносин: від теоретичного осягнення до

практичної реалізації // Релігійна
свобода: взємини держави і релігійних

організацій – правові та політичні аспекти. Науковий щорічник.
–Число 10.

– К., 2006. – С. 19-23.

64. Політичні
партії України в контексті міжкконфесійних відносин // Там само.

– С.
107-111.

65. The religious history of Ukraine as a
part of Euro-Asian history. Abstracts. //6

EASR / IAHR Special Conference. – Bucharest, 2006. – С.
107-108.

66. Церква як фактор
збереження українства в діаспорі
//Релігія і нація в

суспільному житті України і світу.
К., 2006.- С. 150 – 169.

67 – 75. Атеїзм (С. 71-72); Баптизм (С. 72-73); Бог (С. 74-75);
Євангельські

християни-баптисти (С. 78-79); Мова
церковно-релігійного життя (С.83-84);

Правові принципи свободи
конфесійного вибору (С.86); Українська

Православна Церква (С.
95-96); Українська Православна Церква Київський

Патріархат (С. 96);
Християнство (С.98). –

Статті-довідки в
довіднику „Львівщина конфесійна”. – Львів. 2006.

76. Християнство в історичному бутті українства // Українське
християнство:

історія трагедій та уроки
сьогодення (1596-1686-1946). Науковий збірник. –

К.-Тернопіль, 2006. – С.
6-13.

77. Світськість державної освіти
демократичної України // Філософія освіти. –

2006. -№1. – С. 192- 208.

78.Белым братьям сейчас разрешено многое //
Сегодня. – 2006. – 10 ноября.

<!–[if !supportLists]–>79. <!–[endif]–>Мова
церковно-релігійного життя українства // Українці: світова нація перед
викликами ХХІ століття. Збірка статей. –К., 2006. – С. 258-272.

<!–[if !supportLists]–>80. <!–[endif]–>Леву Силенку –
85 // Релігійна панорама. -2006. – №10. – С.22-23.

<!–[if !supportLists]–>81. <!–[endif]–>Сковорода як
протестант // Там само. – С.17.

<!–[if !supportLists]–>82. <!–[endif]–>Сведенборгці //
Релігійна панорама. – 2006. – № 11.- С. 64-79

<!–[if !supportLists]–>83. <!–[endif]–>П’яті Річинські
читання // Там само. – С. 60-61.

<!–[if !supportLists]–>84. <!–[endif]–>Чи є мусульмани
загрозою спокою світу й України? // Там само. – С. 2-3 об.

<!–[if !supportLists]–>85. <!–[endif]–>Практичне
релігієзнавство: сутність і функціональність // Релігійна панорама. – 2006. –
№12. – С. 2-3 об.

<!–[if !supportLists]–>86. <!–[endif]–>Українське
Православ’я в баченні Арсена Річинського // Діалог. Кременецька районна газета.
– 2006. – 2 грудня.– 0,3 д.а.

<!–[if !supportLists]–>87. <!–[endif]–>Вступ до
колективної монографії „Академічне релігієзнавство України”. – К., 2006. – О,2
д.а.

<!–[if !supportLists]–>88. <!–[endif]–>Релігієзнавча
думка України: її історія і сьогодення// Там само. – 0,6 д.а.

<!–[if !supportLists]–>89. <!–[endif]–>Академічна
релігієзнавча інституція // Там само. – 0,5 д.а.

<!–[if !supportLists]–>90. <!–[endif]–>Актуальні
проблеми релігієзнавчої науки // Там само. – 0,5 д.а.

<!–[if !supportLists]–>91. <!–[endif]–>Релігієзнавча
наука і релігієзнавча освіта // Там само. – 0,8 д.а.

<!–[if !supportLists]–>92. <!–[endif]–>Шлях до істини
без дороговказу // День. – 20 травня.

<!–[if !supportLists]–>93. <!–[endif]–>Новітнє „Біле
Братство” // Бюлетень релігійної інформації. – 2006. – №11. – С. 61-63.

<!–[if !supportLists]–>94. <!–[endif]–>Бути
християнином – служити Україні // Шевців Іван. Opera Omnia. Том І.- Sydney (Australia), 2006. – С. 1-3.

<!–[if !supportLists]–>95. <!–[endif]–>Релігійна карта України з точки зору науковця //
Матвєєв В.О. Релігієзнавство.- 2006. – С. 219-229.

<!–[if !supportLists]–>96. <!–[endif]–>Інтерв’ю про
вічне, сакральне, особисте // Боруцький Ст. Про вічне, сакральне, особисте…
Сучасні роздуми про Бога, віру, релігію, Церкву та духовність. – Львів, 2006. –
С. 96-99.

…………………………………………………………………………..

= Наукове
редагування збірника „Свобода совісті та віросповідання в контексті

міжнародних й українських правових актів та
релігійних документів”. – К.,

2006. –
158 с. (співредактор Бабій М.Ю.).

= Упорядкування і
наукова редагування квартальника „Українське

релігієзнавство”: № 38. – 153 с.; №39 – 166
с.

= Упорядкування і
наукове редагування колективної монографії „Стан і

перспективи Академічного релігієзнавства” –
квартальника „Українське

релігієзнавство”. Вип. 40. – К., 2006.

= Упорядкування і
наукове редагування десятого числа наукового щорічника

„Релігійна свобода: взаємини держави і
релігійних організацій – правові та

політичні аспекти”. – К., 2006. – 172 с.

= Упорядкування і
наукове редагування тематичного збірника „Іслам і

Євроінтеграція: проблеми і перспективи” –
квартальника „Українське

релігієзнавство”. Вип. 37. – К.,2006. – 184
с. (співредактор Саган О.Н.).

= Упорядкування і
наукове редагування інформаційно-аналітичного журналу

„Релігійна панорама”. Спецвипуск. – К.,
2006. – 100 с.

= Упорядкування і
редагування наукового збірника „Новітні релігійні рухи в

Європі та Україні”. – К., 2006.

= Упорядкування і
редагування наукового збірника „Українське християнство:

історія трагедій та уроки сьогодення
(1596-1686-1946)”. – К.-Тернопіль, 2006.

– 160 стор.

= Упорядкування,
редагування і написання статей-інформативок часопису

„Релігійна панорама” 2006 року. – №№ 1-12.-
896 стор.

= Упорядкування і
наукове редагування десятого числа наукового щорічника

„Релігійна свобода: взаємини держави і
релігійних організацій – правові та

політичні аспекти. -К., 2006.–174 cтор.

= Упорядкування і
редагування колективної монографії „Академічне

релігієзнавство України. Історія і
сьогодення”. – К., 2006. – 272 стор.

2007

1. Українське
Православ’я з поглядів Арсена Річинського// Арсен Річинський –

видатний український громадський діяч і
науковець-релігієзнавець. Наук. збірник. –К.-Кременець, 2007. – Стор. 85-96.

2. Вступ. Пам’яті А.Річинського // Там само. –
Стор. 7-9.

3. Церква має
виявляти свою любов до ближнього // Релігійна панорама. -2007.-

№1. – С. 2-3 обк.

4. Професору
Івану Музичці – 85 // Там само. – С. 66-69.

5. Релігійна
карта України 2006 року//Релігійна панорама.–2007–№2.–С.2- 3

обк.

6. Релігійна
мережа України // Там само. – С.66-74.

7. Сакральне
майно треба берегти // Релігійна панорама. – 2007. -№3.- С.2-3

обк.

8. Київський
муфтіят в контексті духовного життя волжських татар України//

Там само. – С. 75-78.

9. Життя. Праця. Думки. – К., 2007.- 62 с.

10.Релігійне
місіонерство: релігієзнавче і правове бачення // Релігійна

панорама. – 2007. – №3. – С. 52-55.

11.Насиченість
релігійної мережі України // Там само. – С. 56-57.

12.Вшануймо
пам’ять А. Річинського по його заслугах // Там само. –С. 66-67.

13.Колезі –
історику релігії в Україні та діаспорі отцю Івану Шевціву // Opera

Omnia. Volume ІІ. – Sydneu (Аustrаlіa),2007. – С. 178.

14. Релігійне
життя України в його виявах і проблемах // Конфесійне

багатоманіття України в контексті духовного і
національного

відродження. Наук. зб. за ред. А.Колодного і
А.Гудими. – К-Тернопіль,

2007. –
С.5-17.

15.Конфесійне багатоманіття України в
контексті духовного і національного відродження // Релігійна панорама. – 2007.
– №4.- С. 51-53.

16.Українське рілігієзнавство: здобутки,
проблеми та функціональність. // Там само. – С. 53 – 65.

17. Пам’яті професора Михайла Гайковського
// Там само. – С. 66-67.

18. Вчення Григорія Грабового як
неорелігія // Там само. – С. 68 – 75.

19. Московсько-Православна Церква України
– вірна слуга імперської Церкви Росії // Там само. – 2-3 стор. обкл.

20. Релігійна
мережа України // Лешан В. Короткий релігієзнавчий словник.-

Чернівці, 2007. – С. 120-128.

21. Ювілейні дати
Православних спільнот України// Релігійна панорама. – 2007.

– №5. – 2-3 стор. обкл.

22. Феномен
християнського постмодерну// Університетські наукові записки.

Часопис Хмельницького університету
управління і права. –Випуск 3/2007. –

Хмельницький, 2007. – С.312-323.

23. Українська
Асоціація релігієзнавців: діяльність і проблеми // Релігійна

панорама. – 2007. – №6. – 2-3 стор.
обкл.

24.
Релігієзнавство – перспективний фах // Там само. – 4 стор. обкл.

25.
Звітно-виборча конференція Української Асоціації релігієзнавців // Там

само. – С. 61-63.

26. Растафарі:
релігія чи субкультура? // Там само. – С. 68-77.

27. А що у
саркофазі? // Експрес. – №93 (від 3-4 липня 2007 року).

28.
Релігієзнавчий непрофесіоналізм української журналістики// Релігійна

панорама.
-2007.-№7. – 2-4 стор обкл.

29. Що таке
протестантизм? Хто такі протестанти? // Там само.- С.52-63.

30. Вчення Сатья
Саї Баби // Там само. – С. 64-80.

31. Проблеми
плюральності релігійного життя
України.// Релігійна свобода.

Науковий щорічник. – 2007. – № 11. –С.
4-9.

32. Религиозная
карта Украины // Христианский
мир. – 2007. – №25.- С.1 і 7.

33. Церкві треба
йти в життя // Арка. – 2007, №17.

34. Актуальні
проблеми релігійного життя України // Україна в нас єдина.

Науковий збірник. – К., 2007. – С.
147-150.

35. Імідж України
в релігійному світі //Релігійна панорама. – 2007.- №8-9.- 2-4

стор. обкл.

36. Замовна
стаття „Віра в атеїзм”// Там само. – С. 6-7.

37. Церква
Московського Патріархату відзначає День хрещення Русі. // Там

само. – С. 15.

38. Атеїзм як
духовний феномен має право на свободу свого буття //Там само.

– С. 50.

39. Пам’яті
Фрідріха Овсієнка // Там само. – С. 80.

40. Українську
Україну треба боронити. // Релігійна панорама. -2007.-№10. – 2-

3
стор. обкл.

41. Виють вороги
українства… // Там само. – С. 11-13.

42. Іслам треба
вивчати, а не замовчувати його // Там само. – 55-56.

43. Рятуймо
Україну! // Релігійна панорама. – 2007. – №11. -2-3 стор.обкл.

44. Хасидизм //
Там само. – С. 62-77 (співавтор – В.Андросова).

45. Релігієзнавча
неосвіченість журналістської братії України // Там само.

– С.2-3.

46. Російські і
проросійські сили в Криму // Там само. – С. 9-10.

47. Кримські
татари… повертаються в Україну // Там
само. – С.18-19.

48. Олексій ІІ
виявляє свої імперсько-колонізаторські зазіхання на Україну //

Там само. – С. 26-27.

49. Толерантність
відносин як риса української поліконфесійності // Релігія і

Церква в сучасних українських реаліях.
–К., 2007. – С. 304-310.

50. Язичництво і
неоязичництво//Релігійна панорама.– 2007.- №12. –С.72-79.

51. Іван Плющ
якщо не злодій, то зло дій // Там само. – С.4-5.

52. В Росії
з’явився новий Владика // Там само. – С. 22-23.

53.Конфесійна
карта України в її проблемах і перспективах // Там само.

– С. 36 – 41.

54. Чи є мормони
християнами? // Там само. – С. 60-63.

55. Релігійна
історія України в її датах // Там само. – С. 60 -63 (співавт.

П.Яроцький та О.Недавня).

56. Григорію
Сковороді – 285 // Там само. – С. 71.

57. Архієрейський Собор УПЦ МП // Там само. –
С.8-9.

58.
Релігієзнавчий потяг успішно рухається // Там само. – 2-3 стор. обкл.

59. Іслам і
Україна // Арраид. – 2007. – №11.- С. 5.

60.
Релцігієзнавчий слон успішно рухається // Релігійна панорама. – 2007.- №12.

– С. 2-3 обкл.

61. „Це моя
справа”,- сказав Іуда Іван Плющ// Там само. – С.4-5.

62. Відбувся
Архієрейський Собор УПЦ МП// Там само. – С. 8-9.

63. В Росії
з’явився новий владика // Там само. – С. 20-21.

64. Конфесійна карта
України в її проблемах і перспективах// Там само. –

С.35-40.

65. Чи є мормони
християнами? // Там само. – С. 59-62.

66. Релігійна
історія України в її датах // Там само. – С. 63-68 (співавтори

О.Недавня і П.Яроцький).

67. Григорій
Сковорода. До 285-річчя від дня народження // Там само. – С.69.

68. Язичництво і
неоязичництво // Там само. – С. 70-77.

69. Відзначення
свята Миколая // Там само. – С. 79-80.

70. Релігійний
постмодерн в християнстві //Сучасна релігійність:зміст, стан,

тенденції.Наук. збірник.- Луцьк, 2007. –
С.84-93.

71. Релігійне
життя України в його виявах і проблемах: всеукраїнські і локальні

акцентуації // Південний архів. Вип. ХХVІ. – Херсон, 2007. – С.268-275.

…………………………………………………………………………….

=Упорядкування,
редагування і написання статей інформативок часопису

„Релігійна панорама” 2007 року. – №№; 1 – 12.

=Упорядкування і
редагування наукового збірника „Арсен Річинський –

видатний український громадський діяч і
науковець-релігієзнавець” –

Спецвипуск квартальника „Українське
релігієзнавство” №41. – К.-Кременець,

2007. – 96 стор. (співредактори А.Гудима і
П.Мазур).

=Упорядкування і
наукове редагування квартальника „Українське

релігієзнавство”. – № 42. –К., 2007.

=Упорядкування і
редагування наукового щорічника „Релігійна свобода”. –

2007. – №11.

=Упорядкування і редагування наукового збірника
„Конфесійне багатоманіття України в контексті духовного і національного
відродження”. – К-Тернопіль, 2007.

=Зауваження і пропозиції до розділу „Формування українського
гуманітарного простору – шлях до національної консолідації” Експертної доповіді
до щорічного Послання Президента України Верховній Раді України „Україна в 2006
році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку” (К., 2007. –
19-58 стор.).

= Упорядкування і наукове редагування квартальника
„Українське релігієзнавство”. – №43. – К., 2007.

= Упорядкування і редагування наукового збірника
„Релігія і Церква в сучасних українських реаліях. – К., 2007. – 310 стор.

= Редагування наукової збірки «Сучасна
релігійність:зміст, стан, тенденції». –
Луцьк, 2007. – 132 стор.

=============================================================


2 0 0 8

1. Українська
Автокефальна Православна Церква-канонічна // Релігійна панорама. – 2008. – №1.
– С. 67-79.

2. Плекаймо свою
незалежність! / Там само.- С. 2-3 обкл.

3. Отець Ігор
Яцків застерігає від старцювання /Там само. – С.2-3.

4.Пограбування
храмів і спалення їх продовжується/Там само.- С.4.

5.Главам Церков
треба виявляти коректність //Там само. – С.10-11.

6.Мовчання –
ознака згоди// Там само.- С.14.

7.Чи був Ісус Христос прибульцем із Космосу? /Там само. – С. 64-67.

8. Громадянська релігія як засіб вирішення проблем міжконфесійного
діалогу// Релігійна свобода. – 2008.- №2. – С. 55-59.

9. Релігійна карта України на початок 2008 року// Релігійна панорама. –
2008. – №2.- С. 2-4 обкл.

10. Не проконсультувавшись, Президент повернувся з Москви із нічим // Там само. – С.2-3.

11. Львівські баптисти утворили якийсь інститут релігієзнавства…// Там
само. – С. 11-12.

12. Документ монастиря з Підгірців // Там само. – С.21-23.

13. Журналісти помилково ототожнюють рунвірів і рідновірів// Там само.-
С.28.

14. Доля українського рідновірства // Там само.- С.56-59.

15. Релігієзнавці вивчають конфесії, а не вигороджують їх //Там
само.-С.60-62.

16. Релігійна мережа України // Там само. – С. 62-72.

17. Релігія – невід’ємний компонент соціуму // Релігія та Соціум.
–Чернівці, 2008. – №1. – С. 3.

18. Постмодерн у контексті історії
християнства // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск
389-390: Філософія. – Чернівці, 2008. –
С. 3-8.

19. Моральність особи зумовлюється не її релігійністю// Релігійна панорама.
– 2008. – №3. – С. 2-3 обкл.

20. Статті про гнітючі події криміналу священиків// Там само. – С. 4-5.

21. Знахабнілі ченці із монастиря в Підгірцях // Там само. –С.12-13.

22. В Україну приїздив Лев Силенко \\ Там само. – С.18-19.

23. З 46 року до н.е. починається відлік високосних років//Там само. –С.36.

24. Свою історичну автобіографію Україна має писати і боронити сама // Там
само. – С. 48-51.

25. Главі українських греко-католиків 75// Там само. – С. 51-52.

26. Анафема гетьмана Івана Мазепи має політичний, а не духовний підтекст //
Там само . – С. 55- 59.

27. Що таке кошерна їжа? // Там само. – С.60-61.

28. Християни-покутники // Там само. – С. 62.

29. Міжнародний стандарт свободи совісті // Релігійна панорама. -2008. –
№4. – С. 2-3 обкл.

30.Святкування християнських свят має бути духовною подією // Там само. –

С. 5-6.

31. Концепція «Бог вмер!» в західному богослов’ї // Там само. – С.6-7.

32. Полтава вшановує патріарха УАПЦ Мстислава// Там само. – С. 8-9.

33. Кримська влада ігнорує духовні потреби кримських татар//Там само.-С.10.

34. Багатоженство не для ЦІХСОД // Там само. – С. 25.

35. Московський Патріархат хресними ходами утверджує свою канонічну
територію. – Там само. – С. 35.

36. На Всеукраїнському форумі інтелігенції // Там само. – С. 61-62.

37. АУМ- Сінрікьо // Там само. –С. 75-80 (співавтор Л.Филипович).

38. Ярмусь Степан. Коротка біографія // Віра й культура. – №14. – Вінніпег (Канада), 2008. – С. 9-14.

39.Фактори плюральності релігійного життя України// Релігійна панорама.-
2008.- №5.- 2-3 стор. обл..

40. Жупел Ватикану вип’ячують промосковсько православні//Там само. – С. 3-4

41. Народ сам зробив Тараса Шевченка Апостолом нації // Там само. –С.5.

42. Шахрайство і шулерство з визначенням «великих українців»// Там само. –
С.7-8.

43. Тоталітарні і деструктивні секти: це реальність чи зла вигадка? // Там
само. – С. 36-37.

44. Греко-Католицька Церква не хоче бути українською? –Там само.- С.53-54.

45. Проблеми мови церковно-релігійного життя // Там само. – С. 57.

46. Опыт украинских религиеведов// Там само. – С. 60-68.

47. Поява нових релігійних течій – вияв потреби змін //Релігійна панорама.
-2008. – №6.- С. 2-3 обкл.

48. Козацтво як гра дорослих дядь // Там само. – С. 2-4.

49.Реваншистські настрої щодо України Президента РФ Д.Медведєва // Там
само. – С. 4-5.

50. Пастор-обманщик із Вишневого // Там само. – С. 20-21.

51. Шведські лютерани // Там само. – С. 72-77.

52. Моральне обличчя священнослужителя // Там само. – С. 52-54.

53. Річинський Арсен // Тернопільський Енциклопедичний Словник. –Том 3. –
Тернопіль, 2008. – С. 184-185 (співавтор М.Андрейчин, А.Гудима, П.Мазур).

54. Шевців Іван // Там само. –С. 629 (співавтори А.Гудима, Л.Филипович, П.
Гуцал та ін.).

55. Ярмусь Степан// Там само. – С.692 (співавтори А.Гудима, Л.Филипович,
М.Чернихівський та ін.).

56. 1020-річчя прийняття християнства Києвом // Релігійна панорама. – 2007.
– №7. – С. 5-6.

57. Засновник і духовний батько РУНВіри // Там само. – С.20-21.

58. Що таке Рахманівський Великдень // Там само. – С.67.

59. Українському релігієзнавству – світове визнання // Там само. – С. 2-3
обкл.

60. Плюральность религиозной жизни
Украины: исторический и современный контекст // Духовность и
толерантность как основа стабильности общества. Науч. сборник. – Алмати, 2008.
– С. 286-297.

61. Релігійна мережа України в її проблемах і перспективах // Історія
релігії в Україні. – Том 1. – Львів, 2008. – С. 742-749.

62.Вітання фестивалю «Караї збирають друзів» // Наш путь «Крым» и
«Крымские караимы». – Симферополь, 2008. – С. 209-210.

63.Актуальні проблеми релігійного життя нинішньої України // Україна релігійна. Книга перша:
Стан релігійного життя України. – К., 2008. – С. 5-11.

64.Релігійне життя України в багатоманітні його виявів// Там само.-С.12-23.

65.Конфесійна карта України: конфесійні та регіональні зрізи. // Там само.
– С. 23-48.

66. Плюральність релігійного життя України// Там само. – С. 211-219.

67. Релігійна мережа України // Там само. – С. 426-436.

68. Постмодерн в контексте истории
христианства // Портал –Сredo. ru = http:// www. portal-credo. ru /site /print. рhp? akt =fresh& sd =787

69. Постмодерн в історії християнства//Релігійна свобода. -2008.- №13.-
С.6-14.

70. Церква в контексті національного самовизначення українців // Релігія та
Соціум. – Чернівці, 2008.- №2 – С. 42-48.

71. Колонізація під опікою церкви//Релігійна панорама.-2008.-№8-9.-С. 2-4
обк.

72. Нагорода Президента // Там само. – С. 2-3.

73. Під час виборів Президента // Там само. – С. 11-12.

74. Кому служить Московська Православна Церква? // Там само. – С. 14-15.

75. Хто такі пофігісти або нефори? // Там само. – С. 28-29.

76. «Недоювілей» хрещення Київської Русі // Там само. – С. 63 – 84.

77. Річниця Коліївщини // Там само. –
С . 104.

78. Проблеми толерантності міжконфесійних відносин в Україні// Українське
релігієзнавство. – 2008. – №47. – С. 5-12.

79. Колонізація під опікою Церкви // Сайт www. buknews. сv. ua газети «Відродження»(Чернівці).

80. Літні священики українських церков // Релігійна панорама.- 2008.-№10. –
С.2.

81. Храми продовжують горіти //Там само. – С. 3-4.

82. Вирішення українського церковного питання //Там само. – С.6-7.

83. Мовчання – ознака згоди // Там
само. – С.8-9.

84. Звернення Предстоятеля УПЦ МП / Там само. – С. 9.

85. Апостольська Столиця гендлює долею Україн. церков// Там само. – С. 13.

86. Хасиди знову їдуть до Умані // Там само. – С. 18-19.

87. Софрону Мудрому – 85 // Там само. – С. 58.

88. Анастасіївці // Там само. С.73-88.

89. Законодавче закріплення свободи віросповідань // Там само. –С.55.

90. Проблеми вибудови національної церкви України //Там само. – С. 2-3
обкл.

91. Арсен Річинський про національну церкву як чинник національного буття//
Арсен Річинський і проблеми Помісної Української Церкви.- Тернопіль, 2008. – С.
14-22.

92. Християнство тільки починається// Університетські наукові записки.
Часопис ХУУП.- 2008. – Вип.2. – С. 372-378.

93. Шляхи толерантизації міжконфесійних відносин.// Релігійна свобода.
Спецвипуск -2008. – К., 2008. – С.30-34.

94. Релігія і національна безпека України // Релігійна панорама.- 2008.
-№11. – С. 2 – 3 обкл.

95. Антиукраїнський шабаш біля церковних братств// Там само. – С.2.

96. Дивиденти Варфоломія І від поїздки в Київ// Там само. – С.7.

97. Архієреї Півдня і Сходу України формують сепаратизм// Там само. –С.7-8.

98. В.Ющенко за Всеправославну нараду в Києві //Там само. – С. 8-9.

99.Помаранч. революція – духовна революція українців //Там само. – С.30—33.

100. Марія ДЕВІ Христос стала Вікторією
Преображенською// Там само. – С.39-49.

101. Арсен Річинський і Українське Православ’я // Там само. – С. 57-58.

102. М.Паночко в
українських релігієзнавців // Там само. – С. 58-59.

103. Стан і проблеми релігійного життя України // Україна релігійна. Книга
друга: Прогнози релігійного життя України. –К., 2008. – С.5-11.

104. Релігійне життя України в його ближній перспективі //Там само. –
С.12-22.

105.Толерантизацічя міжконфесійних відносин в Україні //Там само.– С.78-83.

106. Неоязичництво-рідновірство України в його суті і перспективах// Там
само. – С. 239-253.

107. Конфесії України в контексті міжнародних релігійних реалій // Там
само. – 301-313.

108. Релігійні вияви на теренах України року 2008// Релігійна панорама.-
2008.-№12. – С. 2-4 обкл.

109. Християнськість Президента В.Ющенка // Там само. – С. 5-6.

110. Росія плаче за монархією // Там само. – С.20.

111. Помер Патріарх РПЦ Олексій ІІ // Там само. – С.24-25.

112. Періодизація історії релігії і її типологізація // Там само. –
С.48-5о.

113.Загальні закономірності еволюції релігії //Там само. – С.50-54.

114. Світові релігії // Там само. – С. 58-60.

115. Прогнози перспектив релігійного життя України //Державно-церковна
політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства.- К., 2008.
– С. 49-57.

1. Упорядкування,
редагування і написання статей-інформативок до часопису «Релігійна панорама»
2008 рік: №1- 80с.; №2 -80 с.; №3 -80
с.; №4 – 80с.; №5 – 80 с.; №6 – 80 с.; №7 – 80 с.; №8-9 – 106 с.; №10. – С.88;
№11- 72с.; №12 – 80 с.

2. Упорядкування
і редагування наукового щорічника «Релігійна свобода». -2008. – №12. – 203 с.

3. Редагування
наукового збірника «Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні»
(Чернівці, 2008. – 296 с.).

4. Упорядкування
і редагування колективної монографії «Україна релігійна. Книга перша: Стан
релігійного життя України. –К.,2008. – 436 с.

5. Упорядкування
і редагування щорічника «Релігійна свобода. – 2008. – №13. – 332 с.

6. Упорядкування і редагування наукового бюлетеня «Українське релігієзнавство». –
2008. – №45. – ….. с.; №47 – 256 с.

7. Упорядкування
і редагування спецвипуску «Релігійна свобода». – К., 2008. –

8. Упорядкування і редагування колективної монографії Україна релігійна. Книга
друга: Прогнози релігійного життя України. – К., 2008. – 340с.

9. Упорядкування і редагування наукового збірника «Державно-церковна
політика України як фактор формування громадянського суспільства» (К., 2008. –
186 с.).

2009.

1. Прогнози
ближніх перспектив релігійного життя України // Релігійна свобода.
Наук.щорічник №14. – К., 2009.

2. На Україну
повернусь // Релігійна панорама. – 2009. – №1. –С. 2-3 обкл.

3. Засновник і
духовний Вчитель Рунвіри// Там само. – С.25.

4. ЗМІ
продовжують парламентські дебати // Там само. – С 47-48.

5. Церква
Назарянина // Там само. – С. 68-79 ( співавтор – П.Мартьянов).

6.
Конституирование практического религиеведения в рамках академической науки и высшего образования Украины //
Религиоведение на постсоветском пространстве. – Волгоград: БАРС, 2009.

7. Релігійне
сьогодення України. Вибрані праці. – К., 2009. – 380 с.

8. Маємо соте
число «Релігійної панорами» // Релігійна панорама. – 2009. -№2.- С. 2-4 обкл.

9.
Безвідповідальність перед Україною // Там само. – С.4-5.

1о. На Буковині
появилась національність «слов’янин»// Там само. С. 7_9.

11.Адвентистський
пастор з Кам’янця // Там само. – С. 11-12.

13. Патріарх
Кирило і Україна // Там само. – С.
40-45.

14. Виховувати на
героїці, а не на поразках // Там само. – С. 45-47.

15. Релігійна
мережа України на початок 2009 року // Там само. – С. 53-58.

16. Релігійна
мережа України.Таблиця змін 1992-2008роки//Там само.–С.58-68.

17. Заклик до
всіх або СА ІІ 2а ІІ // Релігійна панорама.- 2009. – №3.

18. Громадянська
релігія як екуменічна перспектива//Релігія в контексті соціокультурних
трансформацій України. – К., 2009.

19. Церква в
процесах національного самовизначення українців// Там само.

20. Предмет
релігієзнавства як гуманітарної науки//
Укра\їнське релігієзнавство. – 2009. – №49.

21.
Релігієзнавство в його дисциплінарних виявах // Там само.

22.Релігієзнавство
і теологія // Там само.

23. Практичне
релігієзнавство як нова дисциплінарна складова фаху // Там само.

24.Актуальні
проблеми українського релігієзнавства // Там само.

25. Релігієзнавчі
дисертації 2008 року. // Там само (співавт. О.Бучма).

26. Апостол
українців // Там само.

==================================================

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>Упорядкування і редагування щорічника
«Релігійна свобода» №14. –К., 2009. – 185 с.

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>Упорядкування, редагування, написання
статей-інформативок до часопису «Релігійна панорама»: №1 – 80 с.; №2 – 80 с.; №3 – 80 с.

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>Упорядкування і редагування квартальника
«Українське релігієзнавство» №49, №50.

Відтак загальна кількість
публікацій А.Колодного різного масштабу за понад п’ятидесятиріччя – 1957- 1 кв. 2009 року становить 1118 одиниць – монографії, брошури, наукові збірники,
статті, тези та ін. Серед них 20 в
зарубіжних виданнях

Протягом 1971 –1 кв. 2009 років А.Колодний був головним або
відповідальним редактором 215 колективних монографій,наукових збірників,
часописів.