cv_a_02КОЛОДНий Анатолій Миколайович

Заслужений діяч науки України, доктор філософських наук, профессор, заступник директора-керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України

Адреса: Інститут філософії. 01001 Київ, Трехсвятительська, 4

Тел.380 (044) 279-48-12

Fax.380 (044) 279-48-12

Резюме: один із фундаторів українського академічного релігієзнавства, фахівець із загальних проблем філософії, соціології, історії та історіософії релігії, релігійної свободи, державно-церковних відносин, історії української духовності, релігійної та релігієзнавчої думки.

Мова: рідна – українська, іноземні – російська та  німецька.


Дата народження: 3 січня 1937 року

Місце народження: село Софіївка Черкаського району Черкаської області.

Освіта, наукова мобільність:

Київський університет ім.Т.Шевченка, магістр філософії, 1960.

Київський університет ім.Т.Шевченка, аспірант, кандидат філософських наук, 1967.

Чернівецький державний університет, доцент, 1970.

Інститут філософії НАН України, доктор філософських наук,1987.

Інститут філософії НАН України, професор,1990

Професійний досвід:

1992- до ц.ч. заступник директора-керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України;

1989- до ц.ч.              завідувач відділом філософії релігії Інституту філософії НАНУ;

1981-1989                  старший, провідний науковий співробітник,  зав.сектором Інституту філософії НАНУ;

1960-1981                   ст. викладач Одеського університету; доцент, декан факультету підвищення кваліфікації викладачів суспільних дисциплін, зав. кафедри філософії Чернівецького університету, ; доцент Житомирського педінституту.

1993- до ц.ч. Президент Української Асоціації релігієзнавців

Наукова діяльність

Основні публікації

 • Життя. Праця. Думки. Біобібліографія. – К., 2007
 • Україна в її релігійних виявах. Монографія. – К., 2005.
 • Релігійне сьогодення України. Наукова збірка. – К., 2009.
 • Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. Монографія. – К., 1996  (співавтор і редактор).
 • Академічне релігієзнавство. Монографія. -К.2000.  (співавтор і редактор).
 • Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. Монографія. – К., 1999.
 • Україна релігійна. В 2-х кн.: «Стан релігійного життя України» та «Прогнози релігійного життя України». – К., 2008 (співавтор і редактор).
 • Релігієзнавство. Підручник. – К., 2003.
 • Основи релігієзнавства. Курс лекцій. – К., 2005.
 • Історія релігії в Україні. Монографія. – К., 1999. (співавтор і редактор).
 • Християнство й духовність. Наук. збірник. – К., 1998 (співавтор і редактор).
 • Християнство й проблеми сучасності. Наук. збірник. – К., 2000 (співавтор і редактор).
 • Християнство за умов постмодерну. Наук. збірник. -К., 2005 (співавтор і редактор).
 • Релігійна духовність українця: прояви, фігури, стан. Монографія. – К., 1996.
 • Український Східний обряд. Монографія. – К., 1997
 • Religion and Church in the democratic Ukraine. Монографія. – К., 2000.
 • Релігія й Церква років незалежності України. Монографія. – К., 2003 (співавтор і редактор).
 • Рідна Українська Національна віра. Брошура. – К., 2002.
 • Специфіка релігії як форми суспільної свідомості. Брошура. – Чернівці, 1968.
 • Особливості пізнання суспільних явищ. Брошура. – Чернівці, 1969.
 • Православні монастирі України. Брошура. -К., 1990.
 • Суспільне буття й суспільна свідомість. Брошура. – Чернівці, 1971.
 • Ідеологія сучасного релігійного сектантства. Монографія. -Львів, 1971 (співавтор і редактор).
 • Релігієзнавчий словник.- К., 1996 (співавтор і редактор).
 • Атеїзм як форма світоглядного знання. Монографія. – К., 1984.
 • Оптимізм людини. Брошура. – К., 1986.
 • Релігія в духовному житті українського народу. Монографія. – К., 1994 (співавтор і редактор).

Загальна кількість публікацій

проф. Колодний А.М. має біля 1100 публікацій різного масштабу – монографій, брошур, наук. збірників, статей, статей-довідок і тез. Серед них близько 20 у різних закордонних виданнях.

Наукове редагування

А.Колодний є науковим редактором понад двохсот колективних монографій і наукових збірників, часописів і методичних матеріалів, індивідуальних монографій, відповідальним редактором наукового щорічника „Релігійна свобода” (видрукувано на початок 2009 року 14 регулярних і 2 спеціальних випусків), наукового квартальника „Українське релігієзнавство” (видрукувано 48 чисел), щомісячника „Релігійна панорама” (видрукувано 100 чисел).

А.Колодний є відповідальним редактором десятитомника „Історія релігії в Україні” (видрукувано 7 книг), серії „Мислителі української діаспори” (видрукувано 4 книги), серії „Релігії України” (видрукувано 4 брошури). Входить у редакційні колегії наукових журналів „Філософська думка” і „Філософські обрії” (головний співредактор), щорічника „Історія релігій в Україні”(Львів)  тощо.

Наукові конференції

А.Колодний в останні п’ять років був головою або співголовою  понад 50 наукових і науково-практичних конференцій міжнародного, всеукраїнського й регіонального масштабу. Виступив з більш ніж 150 доповідями й повідомленнями. Став ініціатором циклів науково-практичних конференцій з релігієзнавчої науки та релігієзнавчої освіти, з проблем   релігійної свободи, з історії релігій в Україні,  державно-церковним відносинам, а також Днів релігійної толерантності, які проводяться в різних містах України із запрошенням до участі в їхній роботі представників різних конфесій.

Закордонні наукові зв’язки

А.Колодний як президент Української Асоціації релігієзнавців співробітничає з Міжнародною асоціацією дослідників релігії, Міжнародною Асоціацією істориків релігії, Міжнародною Асоціацією соціологів релігії, Міжнародною Асоціацією дослідників релігії Центральної й Східної Європи, Міжнародною Асоціацією релігійної свободи. Він є членом Міжнародної Академії  свободи релігії й віросповідань і Нью-Йоркської Академії наук. Підтримує зв’язку з Парламентом релігій світу.

Брав участь в роботі різних релігієзнавчих і релігійних заходів в більше 30 країнах зарубіжжя (США, Англія, Італія, Іспанія, Греція, Данія, Польща, Росія, Латвія, Угорщина, Індія, Японія, Австралія, Сербія, Словаччина, Узбекистан та ін).

Зв’язок з державними структурами

Очолюючи Відділення релігієзнавства НАН України, А.Колодний підготував і передав різним міністерствам і установам України більше тридцяти науково-експертних і науково-аналітичних матеріалів, відповідей на листи, які надходять у Служби Президента, до Верховної Ради й Уряду з питань релігійного життя. Входив до складу різних науково-експертних комісій Кабміну, Міносвіти, Міністерства юстиції, Держкомнацрелігій, Інституту стратегічних досліджень та ін.

Участь у науково-організаційній роботі

Засновник і Президент Української Асоціації релігієзнавців (1993р.), що нині має 19 обласних відділень, нараховує понад 300 членів, поєднуючи дослідників релігії наукових і культурно-освітніх установ, вищих навчальних закладів, працівників сфери релігії державних установ. Генеральний директор Центра релігійної інформації й свободи (ЦеРІС).

Працював у складі науково-експертної ради з філософії ВАК України. Є головою Спеціалізованої наукової ради Д. 26. 161.03 із захисту кандидатських і докторських дисертацій з релігієзнавства. Під його керівництвом захищено більше 10 докторських і близько 40 кандидатських дисертацій з релігієзнавчої проблематики.

Членство в наукових спільнотах:

Українська Асоціація релігієзнавців (президент);

Українське філософське товариство;

Нью-Йоркська Академія наук;

Міжнародна асоціація  релігійної мсвободи.

Міжнародна Академія свободи релігії й віровизнань.

Викладацька діяльність (за сумісництвом):

1992-2005                  професор НаУКМА, організатор нової спеціалізації «Релігіознавство», розроблювач програм і навчальних планів нормативних і спецкурсів за фахом, паспорти навчальної й наукової спеціалізації з релігіознавства, концепції релігієзнавчої освіти в Україні

2000-2004                  професор Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка

1992 – до ц.ч. професор Хмельницького університету права і управління, Херсонського державного університету та інших вузів України.

З 1960 по  1981 рік працював в різні роки в Одеському держуніверситеті ім. Мечникова, Чернівецькому держуніверситеті ім. Федьковича, Житомирському педінституті ім.. І.Франка.

Авторське право на матеріали цього блогу “Анатолій Колодний © Наукові архіви” належать КОЛОДНОМУ Анатолію Миколайовичу (якщо не зазначено іншого). Це ж стосується і матеріалів колективного блогу “Українське релігієзнавство”, поставлених Колодним А.М. чи підписаних його прізвищем